RTR 2

RTR 2

Premijera dokumentarnog filma o životu i radu rahmetli Mehmedina Meše Čolovića, glumca amatera i poznatog travara, koji je svojim umijećem i radom zavrijedio pažnju publike, ne samo u Crnoj Gori već i regionu, održana u okviru "Dana dijaspore" 9. avgusta u 19 sati u rožajskom Centru za kulturu. 

Konuma e Rozhajës prej fillimi të vitit i ka punësuar 12 persona në kohë të pacaktuar, 11 e kanë pasur miratimin e Ministrisë së Financave.

Sëmundja epidemike e bagëtisë ,,Lekura e pezmatuar“ e cila është shprenda dhe në komunen e Rozhajës po vazhdon.

,,Kronika pa genjeshtra“ autorës Millka Pavloviq është promovuar më 8 gusht në sallen e leximit të Bibliotekës populore në Rozhajë.

Promovimi turistit i xhipijadës Bihor-Grope u mbajt fundjavëne kaluar të oragnizuar nga Organizata Turistike e Penjcës.

Večeras, 8. avgusta sa početkom u 19 časova, u čitaonici Narodne biblioteke Rožaje, održana je promocija knjige "Hronika bez laži" autora Milike Pavlovića.

Format e bashëpunimit të qeveris lolale dhe diasporës- përspektiva dhe zhvillimi i Rozhajës ishte tema e tryezës së rrumbullakët, e cila u mbajt në  sallen e leximit të Bibliotekës popullore në Rozhajë në kuadër të ,,Ditëve të Diasporës“.

Banka Qendrore e Mali të Zi ka njoftuar se në fund të korrikut në bllokadë ishin mbi 15.190 ndërmarrjeve dhe sipërmarrësit,pak më pak se në muajin qershor.

Premiera e filmit  dokumentar kushtuar për jetën dhe veprat e Mehmedin Mesha Qolloviq,

Drejtori Organizatës turistike në Rozhajë, Amel Dedeiq për ljamet e Radio Rozhajës  ka folur për ,,Kvadiaden“ e parë  që u mbajt në Rozhajë në kuader të ,,Ditëve të Diaporës“  më 7 gusht.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!