U Crnoj Gori postoji tri doma za stare u državnom vlasništvu, u kojima trenutno boravi 510 korisnika.

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore realizuje projekat Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja, koji ima za cilj doprinos unapredjivanju kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije i očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Povodom 23. januara, Dana novinara Crne Gore, lider Bošnjačke stranke Rafet Husović uputio je čestitku svim novinarima i medijskim uposlenicima.

četvrtak, 23 Januar 2020 10:43

U Rožajama 24. januar Dan žalosti

Predsjednik Opštine Rahman Husović donio je Odluku da se 24. januar proglasi Danom žalosti u Rožajama.

četvrtak, 23 Januar 2020 09:58

Saopštenje SMCG povodom Dana novinara

Izazovi sa kojima se suočavaju novinari/ke i zaposleni u crnogorskim medijima su tokom protekle godine ostali nepromijenjeni i neke pozitivne pomake su gotovo anulirali negativni koji su se desili, ili su u najavi. Ni zakonodavstvo, na čije se izmjene predugo čeka i polažu određene nade, se nije mijenjalo, pa samim tim nije dat ni osnov za bilo kakve promjene na bolje.

Gošća RTR-a bila je Zehra Balić, najpoznatija i najbolja planinarka, ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu.

Dobrotvorno društvo „Merhamet“ osnovano je 26. marta 2012. godine, u Podgorici sa ciljem da djeluje u oblasti pružanja svih oblika humanitarne pomoći u pravcu doprinosa poboljšanja materijalnog i sveukupnog položaja stanovništva.

Obilježavanje sedmice prevencije raka grlića materice

utorak, 21 Januar 2020 09:11

Snižavanje cijene rominga tek od jula

Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana nije predviđeno nikakvo dodatno snižavanje cijena počev od 1. januara 2020. godine. Ono što je sada aktuelno u nekim zemljama regiona je da operatori od 1. januara 2020. godine prelaze sa jednog na drugi model tarifiranja što automatski ne znači snižavanje cijena za sve kategorije korisnika, kazali su iz Ministarstva ekonomije.

ponedjeljak, 20 Januar 2020 13:08

Škola retorike i javnih nastupa

Bošnjačka stranka OO Foruma žena u saradnji OO Foruma mladih organizuje Školu retorike i javnih nastupa

ponedjeljak, 20 Januar 2020 09:55

Ispovijest zavisnika od heroina

U rožajskom Domu zdravlja pri kojem radi i Centar za odvikavanje od droge liječi se 14 zavisnika. U ovom Centru liječi se i naš tridesetogodišnji sugrađanin, koji je drogu prvi put probao sa 17 godina, a koji je na svu sreću na dobrom putu da bude izliječen.

ponedjeljak, 20 Januar 2020 09:18

Zbog pušenja kazne u iznosu od 60.000€

Od primjene novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, u periodu od 14. avgusta do 23. decembra 2019. godine, Turistička inspekcija je obavila 3.100 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrdila 202 nepravilnosti i po osnovu njih izdala 225 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 60.120 eura, kazala je glavni inspektor za turizam Svetlana Šljivančanin.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!