Promocija drugog albuma Etno grupe “ Teferidž” održana je u velikoj sali Centra za kulturu Rožaje, 6. septembra, sa početkom od 20 časova.

U JU Zavičajni muzej "Ganića kula", otpočeli su intenzivni radovi na preuređenju dvorišta.

Nekontrolisano zagađivanje i ispuštanje otpadnih voda i kojekakvih hemikalija u rijeke predstavlja štetu za stanovništvo, životinje i prirodu uopšte.

U Rožajama su u toku pripreme za početak predstojeće grejne sezone. 

Praktičan dio nastave na bosanskom jeziku na seminaru „Bosanski jezik u Crnoj Gori, zakonski okvir, implementacija u obrazovni sistem osnovnih i srednjih škola“, predstavili su profesori crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika:

Prosječna zarada, bez poreza i doprinosa, u julu je u Crnoj Gori iznosila, kako je saopštio Monstat, 501 i bila je 0,2 % manja nego u junu.

Prevoz učenika je u Rožajama na listi prioriteta i to je pitanje na cijeloj teritoriji uglavnom riješeno na zadovoljavajući način.

Iz rožajskog preduzeća "Komunalno" DOO apelovali su na građane opštine Rožaje da kabasti i drugi otpad ne odlažu na mjestima koja za to nijesu predviđena.

Prvog septembra u Crnoj Gori školsko zvono u 163 osnovne i 49 srednje škole označilo je početak nove školske godine.

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, shodno uslovima i potrebama,

Ministarstvo rada i socijalnog staranja formiralo je komisiju koja će u centrima za socijalni rad pratiti postupak utvrđivanja novih dokaza za ostvarivanje prava na naknade za majke koje imaju troje ili više djece.

Četvrto kolo druge po redu izviđačke lige Crne Gore počinje 16. a traje do 18. septembra 2016. godine u Rožajama.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!