Aparat za izradu rendgen filmova, koji nije funkcionisao određeno vrijeme u Domu zdravlja Rožaje, servisiran je i radi.

Uviđajući da je prevencija najbolji lijek u borbi protiv bolesti zavisnosti, u Srednjoj stručnoj školi u Rožajama, veoma su aktivni na ovom polju.

Mnogo ljudi u moderno vrijeme želi i pokušava da se hrani zdravo.

Od 1981. godine, u našem gradu, postoji Predškolska ustanova “Boško Buha” a 2016/2017. godine upisano je 150 mališana, koji će pohadjati vaspitno-obrazovnu nastavu.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka, posjetio je Romski savjet i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom savjeta, Isenom Gašijem i njegovim najbližim saradnicima, o poteškoćama sa kojima se romska populacija susreće, te mogućim i ostvarivim rješenjimaza njihovu punu integraciju.

Uprava Medrese "Mehmed Fatih" u Rožajama je juče, 30.01.2017. godine, organizovala jednodnevni izlet za učenice.

utorak, 31 Januar 2017 10:18

Protiv roditelja 92 prekršajne prijave

Tokom 2016. godine podnijete su 92 prekršajne prijave protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece, prema kalendaru vakcinacije, što je tri puta više nego godinu ranije, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Ova apotekarska ustanova izvršila je nabavku ukupno 91,8 odsto traženih ljekova, dok se objavljivanje preostalih tendera očekuje između 10. i 15. februara.

Dječji vrtić „Boško Buha“ u Rožajama je ustanova u kojoj se ostvaruju programi vaspitanja, zaštite i njega djece.

Bolesti zavisnosti su globalni problem, i u većoj ili manjoj mjeri, problem koji je prisutan u svim društvima.

Crna Gora se ne može, u potpunosti, pohvaliti pozitivnim zakonodavstvom koje prati smjernice i obaveze iz Konvencije UN-a o pravima i obavezama osoba sa invaliditetom.

Kako je ranije najavljeno, Forum mladih Bošnjačke stranke u Rožajama je danas, 28. januara, organizovao „bijeli dan“ na Turjaku, druženje mladih iz svih crnogorskih opštinskih odbora Bošnjačke stranke.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!