RADIO ROŽAJE LIVE!

 

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) učestvovaće u kampanji "Jednakost za sve" koju je, povodom 7. oktobra Svjetskog dana dostojanstvenog rada, pokrenula Međunarodna federacija novinara (IFJ). Cilj kampanje je da se istakne značaj sindikalne borbe za osvajanje jednakosti za sve u redakcijama.

Portal Radija Rožaje počeo je sa radom 2014. godine i to je bio drugi mediji u porodici koja se još proširila i sada broji tri člana: Radio, Televiziju i Portal.

U okviru obilježavanja Dječije nedelje u O.Š. ''Mustafa Pećanin'' raspisan je interni Literarni konkurs za učenike od šestog do devetog razreda.

Poznato je da Služba zaštite i spasavanja obavlja poslove spasavanja i zaštite ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i ostalih akcidentnih i iznenadnih situacija, kao i druge poslove u skladu sa Odlukom, Zakonom o zaštiti i spasavanju i Planom zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Rožaje.

četvrtak, 04 Oktobar 2018 13:55

Rano otkrivanje raka grlića materice

Rak grlića materice se javlja kao posljedica dugotrajne infekcije visoko onkogenim tipovima HPV-humanog papiloma virusa, uz smanjeni imunitet organizma.

Hamid Kujević, šef Biroa ZZZ u Rožajama, kazao nam je da je u Rožajama ukupno 3 136 nezaposlenih, od kojih 1 707 čine žene i da broj nezaposlenih uglavnom poraste kada se završe sezonski angažmani, kao i sredinom novembra, kada visokoškolci završe angažman u okviru Programa stručnog osposobljavanja.

srijeda, 03 Oktobar 2018 14:39

Vododerina ugrožava ski sezonu u Rožajama

Tlo je jedan od čudesnijih proizvoda prirode i najdragocenijih resursa za ljude, bez kojeg ne bi bilo života. O njegovoj primjeni suvišno je govoriti.

Prostor is­pred Do­ma zdra­vlja u Rožajama za­u­zet je ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nim vo­zi­li­ma, zbog če­ga gra­đa­ni ne mo­gu pristu­pi­ti am­bu­lan­ti a samim tim i zdravstvene službe su spriječene u obavljanju svojih svakodnevnih dužnosti.

U susret obilježavanju 3. oktobra, Međunarodnog dana djece, nastavnici i učenici OŠ „Mustafa Pećanin“ u Rožajama od početka sedmice organizuju niz aktivnosti koje imaju cilj da skrenu pažnju na značaj uloge djeteta u društvu.

Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore: 

Evropska Federacija univerzalnog mira realizuje projekat „Put mira na Balkanu“ 2018 koji se sprovodi u više od 120 zemalja širom svijeta.

ponedjeljak, 01 Oktobar 2018 13:25

Inovacija u novinarstvu - "Roboti - novinari"

Inovativni roboti koji su opredijeljeni za novinarske radove su napisali na hiljade članaka, i na taj način zamjenjuju ljude u plasiranju informacija čitaocima.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!