Na osnovu podataka MON­STAT-a, za se­dam mje­se­ci u Cr­noj Go­ri 3.063 gra­đa­ni­na ise­li­la su se iz gra­do­va u ko­ji­ma su ži­vje­li.

U čitaonici rožajske Narodne biblioteke, kao što je najavljeno, održana je edukativna tribina pod nazivom „Uloga vjere u savremenom društvu“, na kojoj su predavači bili Rejhan ef. Hot i Almir Rizvanović, predsjednik Nevladinog udruženja „Misli sandžačke omladine“. 

Oko 90 građana Crne Gore godišnje oboli od limfoma, a broj oboljelih od tog oblika kancera je u porastu u svijetu, saopštili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka.

U organizaciji Centra za edukaciju i razvoj kulture, 16. septembra će u čitaonici rožajske Narodne biblioteke,

Četvrtak, 15 Septembar 2016 12:02

16. septembar: Veče ilahija i kasida

U okviru "Septembarskih dana kulture" biće održano Veče ilahija i kasida.

Radi praćenja realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se zaredom sprovodi već petu godinu, i omogućava mladim ljudima da se stručno osposobljavaju i nađu zaposlenje, neophodno je, između ostalog, sprovesti analizu koliko je korisnika nastavilo radni angažman nakon isteka stručnog osposobljavanja.

Turski Crveni polumjesec (Kizilay) i ove godine za Kurban bajram uputio je pomoć socijalno najugroženijoj kategoriji stanovništva u Srbiji.

Srijeda, 14 Septembar 2016 17:32

U Podgorici priređen bajramski prijem

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori je 11. septembra u  Podgorici priredio bajramski prijem, kojem su prisustvovali brojni državnici, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici javnog i kulturnog života, kao i članovi zajednice.

Nakon uspješno realizovane prve faze radova koja je obuhvatila izgradnju kaptaže na vodozahvatu „Ćosovsko vrelo“,

Na osnovu važećeg Zakona, vakcinisanje djece je obavezno protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubele, virusnog hepatitisa B i hemofilusa influense tipa B.

Od  bolesti kvrgave kože kod goveda u Crnoj Gori je u periodu od skoro dva mjeseca, od kada je zabilježen prvi slučaj bolesti, eutanizirano više od 500 grla, što je izazvalo ozbiljne socio-ekonomske posljedice.

Prvi susret sa svetim mjestima Mekkom i Medinom vjerovatno predstavlja neizbrisivi suvenir u glavi svakog posjetioca.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!