Zavičajni muzej „Ganića kula“ osnovan je 1991 godine sa ciljem očuvanja, prikupljanja, valorizacije, publikacije i prezentacije kulturnih dobara sa teritorije Rožaja. 2001 godine počeli su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta.

Članovi PD "Ahmica" iz Rožaja ovog vikenda pohode masiv Prokletija, o tome za slušaoce našeg radija govori Dževdet Kokan Luboder,

Isplata naknada za žene koje su rodile troje ili više djece jedno je od najaktulenijih pitanja ne samo u Rožajama, već i u cijeloj državi.

Na osnovu podataka o materijalnom obezbjedjenju za proteklu godinu, koje objavljuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i nakon uvodjenja socijalnog kartona, u Rožajama su 1302 porodice sa 4675 članova primale materijalno obezbjedjenje.

Jedan od najvažnijih radnih zadataka Komunalnog preduzeća je uređenje i održavanje javne zelene površine. U Komunalnom preduzeću u toku su pripreme za prve proljećne radove.

Ponedjeljak, 15 Februar 2016 13:50

APEL CENTRA ZA HUMANITARNI RAD

Aktivisti Centra za humanitarni rad apeluju na sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu kako bi se obezbijedjena donacija za Dom zdravlja –Rožaje, dopremila iz Danske.

Četvrtak, 11 Februar 2016 15:15

Povećana naplata poreza na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda sprovodi akciju kontinuiranog  obavještavanja obveznika po pitanju uplate poreza na nepokretnosti.

Humanitarna pomoć koju je obezbijedilo Udruženje Bošnjaka Kosova u dijaspori, raspodijeljena je školama, institucijama, Domu zdravlja i građanima.

U svim domovima zdravlja u Crnoj Gori realizuje se program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Program je u skladu sa Strategijom prevencije i kontrole bolesti u Crnoj Gori.

Istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokazalo je da u državnim organima i organima državne uprave od ukupnog broja zaposlenih radi 82.11 % Crnogoraca.

"Uloga medija u borbi protiv narkomanije" je projekat koji sprovodi Radio Rožaje, a podržava ga komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Direktor Doma zdravlja u Rožajama, doktor Hajran Kalač, smatra da je nivo zdravstvene zaštite u Rožajama, kako je rekao, na zavidnoj visini.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!