Profesor doktor Rifat Škrijelj, rođen 1961.godine u Crnoj Gori, inače naš sugrađanin, u maju mjesecu izabran je za rektora Univerziteta u Sarajevu.

Premijer Vlade Crne Gore, Milo Đukanović, sa saradnicima, boravi danas u radnoj posjeti Rožajama.

U Narodnoj biblioteci stvoreni su savremeni uslovi za rad. Ovih dana poboljšan je knjižni fond biblioteke i osposobljeno Dječje odjeljenje „koje će poslovati po posebnim pravilima“.

Vodosnabdijevanje u našoj opštini, a posebno na gradskom području, jedan je od najvažnijih uslova za život i njegovo održavanje je od vitalnog značaja za Rožaje.

Direktor Komunalne policije u Rožajama, Demir Nurković, u izjavi za naš radio naglasio je da je već počela priprema ogrijeva za zimsku sezonu i da brojni građani u izvođenju te radnje ne poštuju komunalni red.

Ministar rada i socijalnog staranja, Boris Marić, obećao je majkama iz Rožaja da će rješenja o naknadama biti završena prije isteka roka za žalbu od 60 dana, pa su naše sugradjanke prekinule štrajk ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici.

Službi Hitne pomoći u Rožajama za još efikasniji rad, koji zaposleni svakodnevno, uzorno i uredno obavljaju, potrebna su medicinska sredstva i pomagala.

Premijerni dokumentrani film „Bošnjaci – genocid u kontinuitetu“, autora Avda Huseinovića, biće prikazan u rožajskom Centru za kulturu u nedelju, 24. jula u 20h.

Imam Osmanagića džamije u Podgorici i profesor arapskog jezika u Medresi "Mehmed Fatih", efendija Ismail Dacić, kao predstavnik Islamske vjerske zajednice,

Zaposleni u preduzeću d.o.o "Komunalo" Rožaje, najavili su intenzivnije radove na uređenju gradskih zelenih površina.

Saobraćajne gužve i narušavanje saobraćajnog reda u Rožajama nisu rijetkost. A, o urednosti odvijanja saobraćaja stara se saobraćajna policija.

U današnjim vijestima Radija Rožaje podsjećanje na selo Biševo, koje je najveća mjesna zajednica u Rožajama.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!