U pravnom sistemu Crne Gore, prije 11 godina, uveden je, kao pravna mogućnost, Institut posredovanja-medijacije u mirnom rješavanju sudskih sporova, a s ciljem efikasnijeg, ekonomičnijeg i bržeg rješavanja sporova.

„Dani Frankofonije“ u Crnoj Gori, ove godine, počeli su 17. i trajeće do 31. marta. Cilj ove Manifestacije jeste promocija francuskog jezika i francuske kulture u svijetu.

Danas je, prema islamskom kalendaru, prvi dan redžeba. Ramiz ef. Luboder je za naš portal govorio o blagodatima ovog mjeseca.

Reforme u crnogorskom  zdravstvenom sistemu se sprovode temeljno, kako bi sistem bio dugoročno održiv, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u razgovoru sa ambasadorom Italije u Crnoj Gori, Vićencom Del Monakom. Ministar Hrapović je najavio novu listu ljekova i uključivanje privatnih apoteka u javno zdravstvo.

Vlada Crne Gore radi na cjelovitom i pravičnom rješenju problema, koji je  nastao izglasavanjem neodrživog zakona o naknadama za majke sa troje ili više djece, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić.

Utorak, 28 Mart 2017 15:17

Doktor Amer Bibić o alergiji na polen

Polen je fini cvjetni prah koji se sastoji od nekoliko hiljada zrna biljaka. Polen biljaka za čovjeka je jedan od najznačajnijih alergena u vazduhu. Više od 20% ljudske populacije, odnosno, svaki peti čovjek ima alergijske reakcije izazvane polenom.

Kompanija “Dallas namještaj” je osnovana 1990. godine u Tutinu kao porodična fabrika za proizvodnju tapaciranog namještaja. Ova firma je rasla iz dana u dan, upošljavajući sve veći broj radnika. Intenzivan ekonomski, tehnološki i investicioni razvoj preduzeća započeo je 1994. godine izgradnjom moderne fabrike za proizvodnju tapaciranog namještaja sa najsavremenijom opremom i tehnologijom. 

Dobrotvorno društvo „Merhamet“ iz Rožaja i u ovoj godini će nastaviti sa donatorskim akcijama kao bi poboljšali materijalni i sveukupni položaj starih, bolesnih i socijalno ugroženih osoba, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku i teritorijalnu pripadnost.

Učenik drugog razreda rožajske Gimnazije „30. septembar", Ahmed Nurković, pored stipendije FLEX programa, koji obuhvata godinu dana školovanja u Americi, dobio je i prestižnu UWC Atlantic stipendiju.

Direktor Crnogorske komercijalne banke (CKB)-Filijala Rožaje, Almir Ferizović je danas OŠ “Mustafa Pećanin“ donirao vrijedan poklon, računar sa štampačem.

S obzirom na to da se nalazimo na početku sezone požara koji predstavljaju ozbiljnu opasnost i mogu prouzrokovati velike štete čovjeku i prirodnom bogatstvu, iz Službe zaštite i spasavanja Rožaje, u cilju preventivnog djelovanja, upućuju sljedeći apel:

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije lica sa invaliditetom, kako bi ostvarila svoju težnju da se uključe u radne procese, obezbjede egzistenciju za sebe i svoju porodicu, da se osjećaju društveno korisnim, lično srećnim i zadovoljnim.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!