Osmog juna obilježava se 826. godišnjica Povelje Kulina bana, prvog srednjovjekovnog dokumenta pisanog na starobosanskom jeziku,

Dvadeset osam članova Izviđačkog odreda „IBAR“ učestvovalo je na 6. izviđačkom kampu u Ohridu  u organizaciji makedonskog izviđačkog kluba „Kalkan“,

Mešihat Islamske zajednice posljednjih godina vodi posebnu brigu o školovanju ženske djece.

Reis Islamske vjerske zajednice Crne Gore, Rifat efendija Fejzić, čestitao je početak svetog mjeseca Ramazana koji je počeo danas, 6.juna.

"U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla".

(Kur'an, El-Bekare - 185.)

Ono po čemu će se pamtiti 47-ma generacija maturanata Gimnazije "30. septembar" u Rožajama, jeste to što je čak 33 učenika ove generacije steklo pravo na diplomu Luča, najznačajnije učeničko priznanje.

Multidisciplinarni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom u Rožajama postoji i radi od 2014. godine.

Mjesec posta Ramazan počinje u ponedjeljak 6. juna. Post je jedna od 5 obaveza vjernicima Islama.

ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I PR SA TEMOM: "NOVI MEDIJI - NOVE MOGUĆNOSTI", ODRŽAĆE SE OD 17. - 19.06.2016. godine u Bijelom Polju.

Jubilarna 40-ta samostalna izložba slika akademskog slikara iz Rožaja, Aldemara Ibrahimovića, biće otvorena 3. juna u prestižnoj galeriji Štajner, u Njemačkom gradu Plohingen.

Zavod za zapošljavanje ocijenio je negativnim 364 zahtjeva majki iz Rožaja koje su tražile naknade po osnovu rodjenja troje i više djece i ostvarenog radnog staža.

Lokalna uprava u Rožajama intezivirala je saradnju sa vjerskim institucijama.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!