Pokušaji radikalnih vjerskih krugova iz okruženja, a posebno iz Novog Pazara, odnosno takozvanog sjevernog sandžakata, da razbiju Islamsku zajednicu, nijesu od juče i sežu unazad dvadesetak godina, kazao je u intervjuu Pobjedi Rifat efendija Fejzić, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Dr Rifat Kačapor, jedan je od najboljih kardiologa u Njemačkoj. Rifat je rođen u selu Orlje, pokraj Ribarića, 1966. godine. U Ribariću je i završio Osnovnu školu a srednju u Novom Pazaru. Medicinski fakultet je studirao u Prištini još za vrijeme one velike Jugoslavije. 

Kako bi se korupcija suzbila ali i preduprijedila, Državna agencija za sprečavanje korupcije sprovodi brojne aktivnosti.

U okviru  projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori - Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, izrađena je aplikacija za zaštitu prava pacijenata „Zdravo zdravstvo“.

Mladi ljudi koji su nezaposleni, starosti od 18 do 30 godina, imaju mogućnost da dobiju po tri košnice sa tri pčelinja roja na ramovima, čime im se pruža šansa da započnu sopstveno pčelarenje.

U džamijama u pojasu Gaze su kao reakciju na zabranu ezana, koju je donio Parlament Izraela, sinoć poslije jacije namaza nekoliko puta proučili ezan.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa agencijom Represent Comunications i Upravom za kadrove, sprovodi projekat "Znanje i vještine posla”.

Akademski slikar Hilmija Ćatović umro je danas u 84. godini života u Novom Pazaru poslije duge bolesti.

Svako godišnje doba nosi sa sobom specifične bolesti koje se obično pojavljuju u vidu epidemije i prenose se među osobama putem neposrednog kontakta i vazduha.

Đačka torba oduvijek je izazivala pažnju, posebno učenika koji prvi put polaze u školu. O njenoj težini manje se razmišljalo,dok sa povećanjem školskog gradiva, odnosno udžbenika, iz generacije u generaciju nije postalo očigledno da je ona preteška za nejaka dječja leđa.

Broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u Rožajama, na današnji dan, veći je u odnosu na prošlu godinu za oko 90 %.

Nasilno ponašanje je društveno okarakterisano kao neprihvatljivo.  Savremeni demokratski koncept društvenog uređenja definisao je niz  preventivnih radnji i mjera sankcionisanja svih vidova ponašanja koja narušavaju cjelokupan integritet ličnosti.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!