Četvrtak, 11 Februar 2016 15:15

Povećana naplata poreza na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda sprovodi akciju kontinuiranog  obavještavanja obveznika po pitanju uplate poreza na nepokretnosti.

Humanitarna pomoć koju je obezbijedilo Udruženje Bošnjaka Kosova u dijaspori, raspodijeljena je školama, institucijama, Domu zdravlja i građanima.

U svim domovima zdravlja u Crnoj Gori realizuje se program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Program je u skladu sa Strategijom prevencije i kontrole bolesti u Crnoj Gori.

Istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokazalo je da u državnim organima i organima državne uprave od ukupnog broja zaposlenih radi 82.11 % Crnogoraca.

"Uloga medija u borbi protiv narkomanije" je projekat koji sprovodi Radio Rožaje, a podržava ga komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Direktor Doma zdravlja u Rožajama, doktor Hajran Kalač, smatra da je nivo zdravstvene zaštite u Rožajama, kako je rekao, na zavidnoj visini.

Ponedjeljak, 01 Februar 2016 17:40

Rožajama potreban AZIL za pse

Psi lutalice u Rožajama su i dalje problem. To potvrđuju sporadični napadi ali srećom bez većih posljedica. U lokalnoj upravi su još prošle godine pokrenuli inicijativu da se riješi ovaj problem, 

Prema zvaničnim podacima Monstata za 2015. godinu, Rožaje je i ove godine grad sa najvećom stopom prirodnog priraštaja u Crnoj Gori sa vitalnim indeksom od 2,43! Nakon Rožaja, slijedi Budva sa 1,80, Podgorica sa 1,69 i Berane sa 1,32.

Nedjelja, 31 Januar 2016 10:04

Izjava ambasadora Turske

Ambasador Republike Turske u Crnoj Gori , njegova ekscelencija Serhat Galip , koji je sa predstavnicima Turske Vladine agencije "Tika" posjetio našu opštinu,

Krajem prošle godine započeto je prvo arheološko istraživanje na teritoriji opštine Rožaje, da podsjetimo, radi se o lokalitetu "Izlit" na Ganića kršu,

Našu opštinu posjetio je ambasador Republike Turske u Crnoj Gori, njegova ekselencija Serhat Galip i predstavnici razvojne agencije „Tika“ koja je donirala namjenska vozila Domu zdravlja i Odjeljenju bezbijednosti Rožaje,

Subota, 30 Januar 2016 08:55

Apel primarijusa doktora Izeta Bralića

Završena je Evropska nedjelja prevencije raka grlića materice koja se obilježava od 24. do 30. janura te koristim  priliku  da apelujem na majke,

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!