U toku trajanja Kick-off događaja, na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ koji je organizovala Radio televizija Rožaje, predstavnici lokalnih institucija, nevladinih organizacija kao i pojedini privatni preduzetnici razmjenjivali su mišljenja o aktuelnom društvenom položaju osoba sa invaliditetom kao i o mogućnostima unapređenja uslova za njihovu obuhvatniju integraciju u različite društvene sfere.

Na Kick-off događaju na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, koji je, u sklopu realizacije projekta „Ohrabrivanje obeshrabrenih“, upriličen u hotelu Aldi, Denisa Kalač je, u svojstvu predstavnice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), prisutnima predočila ulogu te institucije u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dio zakonske regulative iz te oblasti kao i benefite i obaveze koje u ovom slučaju prate poslodavce.

nedjelja, 03 Decembar 2017 10:42

Ustavni sud: Softiću prekršeno pravo

Ustavni sud je utvrdio da je novinaru Tufiku Softiću prekršeno pravo na djelotvornu istragu.

nedjelja, 03 Decembar 2017 10:07

Svjetski dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizuje podršku za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

subota, 02 Decembar 2017 09:01

Medjunarodni dan ukidanja ropstva

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1948. godine, 2. decembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva. Na taj dan, usvojena je Konvencija UN za suzbijanje trgovine ljudima i eksploatacije prostitucije.

Predlogom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisana je obaveza vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti, tako da je roditelj, usvojilac odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vakcinaciju, pod prijetnjom novčane kazne u iznosu od 100 do 2.000 eura.

Svaka nedostatnost u radu na lokalnom nivou, bilo da je to nedostatak servisa za građane ili nevršenje poslova iz nadležnosti lokalne samouprave direktno utiče na kvalitet života građana ali i ukupno funkcionisanje sistema i na višim nivoima, ocijenjeno je danas na završnoj konferenciji ”Imam pravo da znam!” koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

četvrtak, 30 Novembar 2017 16:08

Utvrdili akt za izvršenje odluke Ustavnog suda

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda kojim je predviđeno da korisnice naknada sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom ili poljoprivredom imaju pravo na mjesečnu naknadu.

Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju muslimani, i može biti obavljeno u bilo koje doba godine. Na arapskom UMRAH znači ‘’posjetiti sveto mjesto’’. Kao tehnički termin korišten u šerijatu islamski obred umraznači obaviti tavaf oko Kabe, i sa'j između Safe i Merve, brijanje (skraćivanje) kose, a sve to uz prethodno iskren nijjet (namjeru) približavanja Uzvišenom Allahu, i oblačenje ihrama (dva bijela čaršafa za muškarce), koje se treba obaviti u mikatu (granicama koje su utvrđene za one koji posjećuju sveta mjesta)

srijeda, 29 Novembar 2017 15:28

Stop neregistrovanim vozilima!

Policija je 29. novembra,  počela kampanju "Stop neregistrovanim vozilima", koja se sprovodi u cilju sprječavanja učešća neregistrovanih automobila u saobraćaju. Kampanja će trajati 15 dana.

Prava iz MOP-a, odnosno materijalnog obezbjedjenja porodica u Rožajama koristi 1.050 naših sugradjana.

Muslimani u petak, 1. decembra obilježi će dan u kojem je rođen Muhammed a.s.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!