srijeda, 13 Septembar 2017 09:19

Obavještenje za penzionere

Udrženje penzionera Rožaje ovih dana počelo  je sa izdavanjem potvrda za kupovinu jagnjećeg mesa po cijeni od 4,30 eura za 1 kg.

Islamska zajednica u Crnoj Gori smatra neprimjerenom bilo kakvu najavu o vraćanju metalnog obilježja u obliku krsta na Sahat-kulu u Podgorici.
Iskazujemo najdublje poštovanje prema hrišćanskim i svim drugim simbolima monoteistčkih religija, ali samo ako je to saobrazno i primjereno određenoj arhitekturi, njenom nastanku, svrsi ili namjeni.

Od 11. septembra 2017. godine građani mogu da zakazuju pregled kod izabranog ljekara preko portala za elektronsko zakazivanje, Fonda zdravstva www.ezdravlje.me.

utorak, 12 Septembar 2017 06:35

JAVNA TRIBINA: DROGA - KRAJ SLOBODE

15. SEPTEMBAR 2017. u 14:00 h

CENTAR ZA KULTURU- velika sala

Na međunarodnom turniru paraplegičara u Sloveniji (Gradec) gdje su učestvovale: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hecegovina, Makedonija i Slovenija, učešće su uzeli i takmičari iz Crne Gore.

subota, 09 Septembar 2017 17:49

Rožajci na susretima penzionera u Pljevljima

Pri­pad­ni­ci tre­ćeg do­ba u Pljevljima bili su do­ma­ći­ni sad već tra­di­ci­o­nal­nih su­sre­ta pen­zi­o­ne­ra iz vi­še gra­do­va sa tro­me­đe tri dr­ža­ve: Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.

Juče, 08. septembra, nakon džume namaza, u svim džamijama pročitano je sljedeće saopštenje:

subota, 09 Septembar 2017 07:59

Umro legendarni glumac, Ljubiša Samardžić

Legendarni srpski glumac, Ljubiša Samardžić, preminuo je poslije teške bolesti u Beogradu, prenose beogradski mediji.

Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava danas, prilika je da kažemo šta je pismenost u 21. vijeku, da upozorimo na problem nepismenosti, ali i na to da pismenost ne znači samo poznavati slova.

Predsjednik organizacije "Bosna-Sandžak" iz Turske, Hilmi Erdem (Murić) tokom boravka u Rožajama posjetio je i dobrotvorno društvo ''Merhamet''.

petak, 08 Septembar 2017 09:45

U Rožajama ove godine manje beba

U porodilištu Doma zdravlja u Rožajama, od početka tekuće godine rođene su 24 bebe.

Ne prestaju  protesti zbog nastavka radova na rekonstrukciji gradskog trga u Bijelom Polju, nakon što je na dijelu gradilišta pronađen skelet nepoznate osobe. Radovi su, dakle, nastavljeni iako je Mešihat Islamske zajednice, na čelu sa reisom Rifatom ef.Fejzićem, ukazao na loše posljedice takve odluke, nadležnih u ovoj opštini.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!