U džamijama u pojasu Gaze su kao reakciju na zabranu ezana, koju je donio Parlament Izraela, sinoć poslije jacije namaza nekoliko puta proučili ezan.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa agencijom Represent Comunications i Upravom za kadrove, sprovodi projekat "Znanje i vještine posla”.

Akademski slikar Hilmija Ćatović umro je danas u 84. godini života u Novom Pazaru poslije duge bolesti.

Svako godišnje doba nosi sa sobom specifične bolesti koje se obično pojavljuju u vidu epidemije i prenose se među osobama putem neposrednog kontakta i vazduha.

Đačka torba oduvijek je izazivala pažnju, posebno učenika koji prvi put polaze u školu. O njenoj težini manje se razmišljalo,dok sa povećanjem školskog gradiva, odnosno udžbenika, iz generacije u generaciju nije postalo očigledno da je ona preteška za nejaka dječja leđa.

Broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u Rožajama, na današnji dan, veći je u odnosu na prošlu godinu za oko 90 %.

Nasilno ponašanje je društveno okarakterisano kao neprihvatljivo.  Savremeni demokratski koncept društvenog uređenja definisao je niz  preventivnih radnji i mjera sankcionisanja svih vidova ponašanja koja narušavaju cjelokupan integritet ličnosti.

Časovničarsko – optičarska radnja „Casio“, koja se nalazi u ulici Hivzije Ćatovića u Rožajama, bavi se ovim zanatom već 17 godina. 

Međunarodni dan žena, 8. mart, dan je posvećen ženama i slavi se svake godine. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Švajcarska je posljednja zemlja u Evropi koja je uvela pravo glasa ženama.

Međunarodni Dan žena 8. mart, neizostavna je prilika za sagledavanje položaja i uloge žena u društvu, s ciljem upućivanja jasne poruke podrške i podsticanja njihove pune ravnopravnosti u odnosu na muškarce, u svim sferama. To je, kao što je poznato, bio osnovni cilj ustanovljenja ovog praznika, koji se počeo obilježavati kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Ministar sporta, Nikola Janović, najavio je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Institut za javno zdravlje Crne Gore sprovodi kampanju koja ima za cilj da skrene pažnju, prije svega mladima i vulnerabilnim kategorijama stanovništva, koliko je ponašanje važno za očuvanje i unapređenje zdravlja.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!