Shoqata për demokracionin e prosperitetit ZID  njoftoi se Komuna e Rozhajës ka pasur aksioni më të suksesshëme ,,Te pastrojm Malin e Zi për një dite“  dhe si shpërblim do të marrin mobilje për lojrat e fëmijëve.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk guxon të publikon dhënat personale.

Në fundjavën e kaluar në Banxhovo Brdo  në sallën sportive  perfundoi edicioni i dhet i turneut memorial në futboll ''Emir Dedeiq-Dedo''. 

Pjesëmarrësit e shkollësë ulët e muzikës në Rozhajë, e cila qe dy vite me radhë e organizon Qendra për kulture  në një  ceremoninë solemne  ua ka thënë diplomat.

petak, 24 Juni 2016 14:04

Rikonstruksioni rrugës Besnik-Radetina

Autor

Puntorët e kompanis ,,Crna Gora Put“  më 24 qeshor e kryen asfaltimit të rrugës Besnik-Radetina ne gjatësi prej një e gjusmë kilometra.

Klubi i bjeshkatarisë Ahmica  nga Rozhaja  në muajit e arshesm e organizon kampin e alpinistëve të parë ndërkombëtarë  në bjeshke të Shtedimit. 

Kolegjiumi i kryetareve të klubeve të këshillltareve të parlamentit të Rozhajës kanë propozuar rendin e ditës  për mbledhjen e rashes ( e shtatëmbdheta me radhe ).

Drejtoriati për  ndertim dhe investimin lokal  vazdhimisht duke kryer planin e aktiviteteve investuese. Pra, keto ditë  kanë riparuar dhe rimbushur rrugët  rurale.

Me rastin e ramazanit janë dhane  kuponet prej 40 euro për 400 familje në Mal të Zi të përbashket Ambasadori i Republikës së Turqisë në Podgoricë, Serhat Galip dhe reisi i Bashkësisë Islame në Mal të Zi, Rifat Fejziq.

Universiteti  i Malit të Zi ka shpallur konkursin për regjistrimin në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017, për 1 mije e 666 studente  buxhetor, dhe  1 mijë e 493 me vetëfinancim.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!