ponedjeljak, 24 Oktobar 2016 14:07

Nukë ka lidhje me PB

Autor

Partia Demokratike e Socialistëve në Rozhajë e  akuzon Partin Boshnjake,

Shoqata e pensionistëve nga Rozhaja vikendin e kaluar  ishin mysafir e Shoqatës së Novi Pazar.

Klubi i Bjeshkatarëve Ahmica siç ka thënë sekretari i ketij klubi, Xhevdet Lluboder,

Partia Boshnjake falenderon popullit boshnjak dhe të gjithë qytetarëve per zgjedhjet  parlamentare qe e kane  mbështetur listën "Partia Boshnjake- Rafet Husović- forca jonë".

Aleancë politike e tri partive të pakicave është themeluar në vitin 2012 dhe ka funksionuar mirë  në parlament dhe në institucionet e tjera, shpesh me vendime të përbashkëta dhe qëndrimet e përbashkëta për shumë çeshtje të rëndësishme, e cila është një faze e mirë për të vazhduar bashkëpunimin tonë në të ardhmen.

PDS është në kontatk të vazhdueshëm me partnerët aktualë të koalicionit, me të cilët kami rënë dakord për formimin e afërt të Qeverisë.

četvrtak, 20 Oktobar 2016 13:56

Motra dhe vëllezër Boshnjakë!

Autor

Ju që me guxim, krenari, dhe shpirti  e juaj këni dhën mbështetjen Partisë Boshnjake, unë dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të sinqerta.

Sekretari i Sekretariatit për administratë dhe veprimtari shoqërore në Komunen e Rozhajës,

srijeda, 19 Oktobar 2016 13:23

Gëzohemi për formimin e shpejtë të Qeverisë

Autor

“Mali i Zi ka përparuar në procesin e përafrimit me Bashkimin Evropian dhe muajt e ardhshëm duhet të shfrytëzohen për thellimin dhe shpejtimin e reformave politike dhe ekonomike, posaçërisht në fushën e sundimit të ligjit, ku është i nevojshëm bilanci më i mirë i rezultateve”.

Një numër i parregullsive nuk rrezikojnë rregullsinë e procesit zgjedhor në Mal të Zi, raportin mbi konkluzionet dhe gjetjet e CEMI-t .

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!