Manifestimi ,,Përjetoje Rozhajën“ do të mbahet për hrë të dytë.

četvrtak, 19 Maj 2016 13:39

AD Dekor do të qyhet ,,Prodhimi kimike“

Autor

Një pjesë  e fabrikes për prodhimin AD Dekor është dhënë me qira kompanive turke për prodhimin kimike.

srijeda, 18 Maj 2016 13:49

IPARD like-2 thirrje publike

Autor

Përfaqesuesit IPARD like-2 të agjencisë së Ministrisë së Bujqësisë kanë mbajtur disa seminarë për fermerët, për të cilët prodhojnë dhe të cilët janë të interesuar për të aplikuar në IPARD like-2.

Është hapur konkursi për regjistrimine fëmijëve në kopshtin e fëmijëve në Institucionin publik ,, Boshko Buha“  për vitin  shkollor 2016/2017 do të zgjasë 15 ditë.

Socialdemokratët të Rozhajës njoftojnë se në periudhën e ardhshme përkushtoin vemendndjen e plotë të  afirmimin e investimeve në infrastrukturën sportive dhe turistike.

Drejtori i shkolles fillore ,,25 Maj“, Avdo Nurkoviç duke folur për lajme të Radio Rozhajës për  34 gjenerat të gjysma e maturantëve të cilit këtë muaj përfundojnë arsimin.

Basketbollistet e Ibrit Armin Kalliç dhe Vlladimir Tomasheviçdo të mbrojnë ngjyrat kampiontit të Erste liges  dy javë në Kinë.

Baskësia Islame në Mal të Zi të shtunën më 14 maj e organizoi Akademinë solemne, në Qendrën e Kulturës në Rozhajë.

Ministria e Punëve të Jashtme të Malit të Zi të premten më 13 maj, zyrtarisht e hapi konsullatin në Liksemburg  në qytetin kyle.

Në Shtepine e Shendetit në Rozhajë  është përfshirë në aksionin Boterore për të kontrolluar  përodrimin e anitibiotokëve.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!