Biračko mjesto br.1 -Lijeva obala Ibra Biračko mjesto br. 2 -Desna obala Ibra I Biračko mjesto br.3 – Desna obala Ibra II  Biračko mjesto br.4- Ibarac Biračko mjesto br.5- Dacice Biračko mjesto br.6- Koljeno Biračko mjesto br.7 – Kalače Biračko mjesto br. 8 -Seošnica Biračko mjesto br.9 –Basča Biračko mjesto br.10 - Lučice Biračko mjesto br.11- Bijela Crkva Biračko mjesto br.12 –Biševo I Biračko mjesto br. 13-Biševo Biračko mjesto br.14 –Radetina Biračko mjesto br.15- Paučina Biračko mjesto br.16- Bukovica Biračko mjesto br.17- Malindubrava Biračko mjesto br.18 – Bać  Biračko mjesto br. 19 -Jablanica  Biračko mjesto br.20 –Besnik Biračko mjesto br.21 - Balotiće Biračko mjesto br.22- Grahovo Biračko mjesto br.23 –Donja Lovnica Biračko mjesto br. 24 –Ćosovica Biračko mjesto br.25 –Sredjani Biračko mjesto br.26- Njeguš, Biračko mjesto br.27- Lijeva obala Ibra II Biračko mjesto br.28- Lijeva obala Ibra III Biračko mjesto br.29 – Desna obala Ibra III  Biračko mjesto br. 30 –Desna obala Ibra IV Biračko mjesto br.31–, Desna obala Ibra V Biračko mjesto br.32 – Desna obala Ibra VI Biračko mjesto br.33-Ibarac II Biračko mjesto br.34 –Ibarac III  Biračko mjesto br. 35-Biševo II  Biračko mjesto br.36 –Dračenovac, Biračko mjesto br.37- Lijeva obala Ibra IV  Biračko mjesto br.38- Desna obala Ibra VII  Biračko mjesto br.39-Desna obala Ibra VIII Biračko mjesto br.40 – Crnča Biračko mjesto br. 41 –Desna obala Ibra IX Biračko mjesto br.42 –Ibarac IV  Biračko mjesto br.43 – Lijva obala Ibra V Biračko mjesto br.44- Gusnice Ziks     I Ziks II Ziks III
SDP   17  12   8 22   6  99  16   25  11  8  3  1   8   3  0  5  1  28  3  5  27  2  12  36  18  2  25  17  14  2   4  17  32  16   5  4  10   6  18  0  27  18   23  1   0 0 0
SNP    5    4  5  0  0  21   0   2  15  6  5  0   0    0  0  4  0   0  0  0  0  0   0  1   0  0  0   2   0  1   0  0  1   1   0  0   0   0   0  0   1   0   2  0   0 0 0
PZP    0    0  4  1  0  1   0   0   1  0  0  0   0    1  0  0  0   3  1  0  0  0   3  0   2  0  0   0   0  0   1  1  0   1   1  0   0   1   0  0   5   2   1  0   0 0 0
SD  38    37  27  60  57  26  95  29  41  20  9  17   29  19 44  12  18  31  17  12  32  12  86  62  25  0  31  38  27  60  50  35  62  64  30  6  32  29  54  2  62  83  22  17   0 0 0
DEMOKRATE   5     8  6  8  0  3   1   0  13   0  6  0   0   1  0   3  2   1   0   0  0  1   0  0   0  0  1   8   4  8    1  2  3   3   1  0   4   1   1  0   4   4   3   0   0 0 0
URA   5     0  0  0  1  5  12   1   0   0   0  1   3   0  1   2  1   3   0   0  17  2   2  0   2  0  2   2   1  3    1  5  3   2    0  0  11   0   1  0   0   3   5   0   0 0 0
BS 169  150  182  268 178   168  156  213  15  66  17  67  119  180  79  183  65  231  84 139 254   94  228  75  89  54  207  233  115 199   297  346  265  320  135  30  212  174  254  47  181 156  123  11   5 1 5
DPS 117  115  70  85  14  139  294  104  55  76  74  15  106  44  66  92  33  139  44  54 163  39  144  37  85  1  61  122  66 119  138  79  77  104   83  16  138  111  68  10  111  71   119  26   6 1 3
SPP  16      4  10  17  1  8   3   3  0   1   0   0    3   0   0  1  9  16  13   1  27  3   12  6   5  2  8   14  16  17    9  19  22   15   1  0  10   17  15   2   8  32  12   0   0 0 0
ponedjeljak, 28 Maj 2018 14:26

Saopštenje: OO BS Rožaje

Autor

Nakon jučerašnjih lokalnih izbora na kojima je Bošnjačka stranka osvojila apsolutnu podršku birača u Rožajama, građanima se obratio predsjenik Opštinskog odbora te stranke, Rahman Husović.

ponedjeljak, 28 Maj 2018 10:20

IZVJEŠTAJ SA LOKALNIH IZBORA

Autor

Lokalni izbori u Crnoj Gori održani su 27. maja 2018. Godine u više crnogorskih opština. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova 334.236 građana, imalo je pravo glasa.

Izborni dan u Rožajama protekao je u duhu demokratske atmosfere i u skladu sa pravilima izbornog procesa. Ni na jednom biračkom mjestu nijesu zabilježeni ozbiljniji incidenti, koji bi mogli ugroziti regularnost izbora u Rožajama.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Ziks     I Ziks II Ziks III
SDP   17  12   8 22   6  99  16   25  11  8  3  1   8   3  0  5  1  28  3  5  27  2  12  36  18  2  25  17  14  2   4  17  32  16   5  4  10   6  18  0  27  18   23  1   0 0 0
SNP    5    4  5  0  0  21   0   2  15  6  5  0   0    0  0  4  0   0  0  0  0  0   0  1   0  0  0   2   0  1   0  0  1   1   0  0   0   0   0  0   1   0   2  0   0 0 0
PZP    0    0  4  1  0  1   0   0   1  0  0  0   0    1  0  0  0   3  1  0  0  0   3  0   2  0  0   0   0  0   1  1  0   1   1  0   0   1   0  0   5   2   1  0   0 0 0
SD  38    37  27  60  57  26  95  29  41  20  9  17   29  19 44  12  18  31  17  12  32  12  86  62  25  0  31  38  27  60  50  35  62  64  30  6  32  29  54  2  62  83  22  17   0 0 0
DEMOKRATE   5     8  6  8  0  3   1   0  13   0  6  0   0   1  0   3  2   1   0   0  0  1   0  0   0  0  1   8   4  8    1  2  3   3   1  0   4   1   1  0   4   4   3   0   0 0 0
URA   5     0  0  0  1  5  12   1   0   0   0  1   3   0  1   2  1   3   0   0  17  2   2  0   2  0  2   2   1  3    1  5  3   2    0  0  11   0   1  0   0   3   5   0   0 0 0
BS 169  150  182  268 178   168  156  213  15  66  17  67  119  180  79  183  65  231  84 139 254   94  228  75  89  54  207  233  115 199   297  346  265  320  135  30  212  174  254  47  181 156  123  11   5 1 5
DPS 117  115  70  85  14  139  294  104  55  76  74  15  106  44  66  92  33  139  44  54 163  39  144  37  85  1  61  122  66 119  138  79  77  104   83  16  138  111  68  10  111  71   119  26   6 1 3
SPP  16      4  10  17  1  8   3   3  0   1   0   0    3   0   0  1  9  16  13   1  27  3   12  6   5  2  8   14  16  17    9  19  22   15   1  0  10   17  15   2   8  32  12   0   0 0 0

 

                                                                                     

 

     

 

 1. Biračko mjesto br.1 -Lijeva obala Ibra
 2. Biračko mjesto br. 2 -Desna obala Ibra I
 3. Biračko mjesto br.3 – Desna obala Ibra II
 4. Biračko mjesto br.4- Ibarac
 5. Biračko mjesto br.5- Dacice
 6. Biračko mjesto br.6- Koljeno
 7. Biračko mjesto br.7 – Kalače
 8. Biračko mjesto br. 8 -Seošnica
 9. Biračko mjesto br.9 –Basča
 10. Biračko mjesto br.10 - Lučice
 11. Biračko mjesto br.11- Bijela Crkva
 12. Biračko mjesto br.12 –Biševo I
 13. Biračko mjesto br. 13-Biševo
 14. Biračko mjesto br.14 –Radetina
 15. Biračko mjesto br.15- Paučina
 16. Biračko mjesto br.16- Bukovica
 17. Biračko mjesto br.17- Malindubrava
 18. Biračko mjesto br.18 – Bać
 19. Biračko mjesto br. 19 -Jablanica
 20. Biračko mjesto br.20 –Besnik
 21. Biračko mjesto br.21 - Balotiće
 22. Biračko mjesto br.22- Grahovo
 23. Biračko mjesto br.23 –Donja Lovnica
 24. Biračko mjesto br. 24 –Ćosovica
 25. Biračko mjesto br.25 –Sredjani
 26. Biračko mjesto br.26- Njeguš,
 27. Biračko mjesto br.27- Lijeva obala Ibra II
 28. Biračko mjesto br.28- Lijeva obala Ibra III
 29. Biračko mjesto br.29 – Desna obala Ibra III
 30. Biračko mjesto br. 30 –Desna obala Ibra IV
 31. Biračko mjesto br.31–, Desna obala Ibra V
 32. Biračko mjesto br.32 – Desna obala Ibra VI
 33. Biračko mjesto br.33-Ibarac II
 34. Biračko mjesto br.34 –Ibarac III
 35. Biračko mjesto br. 35-Biševo II
 36. Biračko mjesto br.36 –Dračenovac,
 37. Biračko mjesto br.37- Lijeva obala Ibra IV
 38. Biračko mjesto br.38- Desna obala Ibra VII
 39. Biračko mjesto br.39-Desna obala Ibra VIII
 40. Biračko mjesto br.40 – Crnča
 41. Biračko mjesto br. 41 –Desna obala Ibra IX
 42. Biračko mjesto br.42 –Ibarac IV
 43. Biračko mjesto br.43 – Lijva obala Ibra V
 44. Biračko mjesto br.44- Gusnice

Večeras u 18 časova u Sportskoj sali na Bandžovom brdu Bošnjačka stranka će predstaviti svoje odborničke kandidate.

petak, 25 Maj 2018 07:27

S A O P Š T E NJ E

Autor

Savjet Agencije za elektronske medije je na vanrednoj sjednici, prihvatio set mjera, koje je predložio direktor Agencije, kao podršku lokalnom javnom emiteru „Radio Televizija Pljevlja“.

petak, 25 Maj 2018 07:11

SAOPŠTENJE: IZBORNA TIŠINA

Autor

Agencija za elektronske medije (AEM) podsjeća sve elektronske medije koji emituju program u Crnoj Gori na odredbe Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Skupštini opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada i skupštinama opština: Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin, koji će biti održani 27. maja 2018. godine.

U Rožajama nema napretka i vlasti bez DPS-a poručio je potpredsjednik DPS-a, Duško Marković na završnoj konvenciji izborne liste "Za dobro gradjana Rožaja. Pobjednički! DPS- Milo Đukanović".

-Nastojaćemo da unaprijedimo život građana na Koniku-

Konik, kao jedno od najbrojnijih naselja u Podgorici, treba da bude čistije i uređenije mjesto za život- poručili su predstavnici Bošnjačke stranke tokom posjete ovom dijelu grada.

Rukovodstvo gradskog odbora Bošnjačke stranke, kao i njihovi odbornički kandidati sa zajedničke koalicione liste „Za dobro građana Podgorice- Milo Đukanović“ u direktnom kontaktu sa Bošnjacima-muslimanima Konika, razgovarali su o potrebama i problemima ljudi iz ovog naselja.

Iskazana je spremnost da se kroz zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou Glavnog grada aktivno radi za poboljšanju uslova života stanovnika Konika, koje pored nezaposlenosti opterećuje rješavanje mnogih potreba.

„Na Koniku su smješteni i deponija i izbjeglički kampovi. Podgorica, kao glavni grad, treba se dodatno založiti po pitanju uređenja ovog naselja, koje sa okolinom broji oko 30.000 stanovnika“ – saopštili su iz Bošnjačke stranke.

Oni su naglasili da je ovo naselje potrebno i infrastrukturno promijeniti na bolje, napominjući da jedna od glavnih ulica „Husinskih rudara“ zaslužuje da se saobraćajno i komunalno uredi.

„Zalagaćemo se za nastavak izgradnje i uređenja bulevara „Pera Ćetkovica“ do naselja Konik, kao i izgradnju biciklističke staze koja bi ovo naselje povezala sa centrom“ – zaključili su iz gradskog odbora Bošnjačke stranke.

Posjeta_Koniku.JPG

 

 

Predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Rožajama, Rahman Husović, u susret izborima koji će se održati 27. maja predstavio je Izborni program te stranke.

četvrtak, 10 Maj 2018 11:04

Tribina DPS-a u Bijeloj Crkvi i Bašči

Autor

Sa predizborne tribine izborne liste "Za dobro gradjana Rožaja. Pobjednički! DPS- Milo Đukanović" za mjesne zajednice Bijela crkva, Bašča, Lučica i Grižice jasno poručeno da DPS ima mlade, učene i mudre ljude, ljude od riječi koji se ne plaše promjena jer znaju da su nekad živjeli bolje te je stoga vrijeme da se probudimo iz četvorogodišnje kome i da 27. maja bez dileme zaokružimo broj 8 i upišemo pobjedu za dobro našeg grada.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!