Danas je u NVO "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ bilo svečano.

NVU "Multipla skleroza" iz Rožaja je neprofitna organizacija koja je počela sa radom 2015. godine.

Povodom 3. decembra, Svjetskog dana osoba sa invaliditetom, u prostorijama Nevladine organizacije "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama" je održana skromna svečanost.

NVO "Centar za regionalni razvoj" iz Rožaja je prva organizacija koja koristi sredstva iz programa prekogranične saradnje (Crna Gora-Kosovo) fondova Evropske Unije.

Udruženje paraplegičara Rožaje je proteklog vikenda održalo radionicu o pravima osoba sa invaliditetom sadržanih u Strategiji o osobama sa invaliditetom, koju je usvojila Vlada Crne Gore.

NVO Kulturno - humanitarni centar "Izvor" iz Rožaja, proteklog je vikenda, u saradnji sa njemačkom humanitarnom organizacijom, porodicama slabijeg imovnog stanja donirao drva za ogrijev.

Osobe sa posebnim potrebama često nailaze na različite vrste barijera, te nerazumijevanje relevantnih institucija za rješavanje istih.

Koordinatorka Nevladine organizacije "Gradjanska inicijativa mladih", Ema Dacić, za naš portal govorila je o aktivnostima ove NVO.

Sportski dan osoba sa invaliditetom je projekat Saveza paraplegičara Crne Gore, proteklog vikenda realizovan je u Igalu.

Nevladina organizacija "KHC IZVOR ROŽAJE" je i ovog Kurban-Bajrama, uz pomoć njemačke humanitarne organizacije "MUSLIMEHELFEN" te brojnih pojedinaca i dijaspore, uspjela da obezbijedi kurbansko meso za nekoliko stotina porodica sa područja rožajske opštine.

Nevladino udruženje "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama" uključiće u rad za potrebe svojih korisnika 12 asistenata koji će im pružati podršku u toku obrazovnorehabilitacionog postupka, koji sprovodi ovo udruženje.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!