Štićenicima Nevladinog udruženja "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama" iz našeg grada, na prigodnoj svečanosti, uz prisustvo brojnih gostiju, uručena je vrijedna donacija.

Nevladinoj organizaciji "Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama" u ponedjeljak 25. jula, biće na prigodnoj svečanosti uručena vrijedna donacija.

NVO Mladiinfo Montenegro pruža priliku aktivnim mladim ljudima da provedu sedam dana u Prčnju, skrivenom biseru crnogorske obale, i pritom upoznaju svoje vršnjake iz različitih krajeva svijeta. 

Kulturno-humanitarni centar ''IZVOR'', tokom Ramazana sproveo je niz akcija podjele humanitarne pomoći, porodicama i licima u stanju socijalne potrebe.

Udruženje Paraplegičara sprovelo je još jednu humanitarnu akciju. Podijelili su 45 paketa prehrambenih artikala.

Ljutvija Pepić, odlazeći dugogodišnji predsjednik humanitarnog udruženja „Bratska ruka“ u Švajcarskoj,

Rožaje je u posljednje vrijeme u Crnoj Gori i regionu prepoznato po džipijadama, zimskoj i ljetnjoj.

Udruženje Pareplegičara omogućilo je sportskoj sekciji iz svog sastava da nastupi na takmičenju u Sarajevu, koje je održano 28. i 29. maja.

NVO „Građanska Alijansa“, koja je u Crnoj Gori prepoznata po kontinuiranoj borbi za građanska i ljudska prava na taj način što građanima pomaže u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi,

Lokalni Biznis Centar i Udruženje paraplegičara Rožaje realizuju projekat "Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom",

Javnu svijest o osobama sa invaliditetom treba kontinuirano i dosljedno mijenjati, posebno predrasude o njima. Takve osobe zaslužuju našu potpunu brigu  kako bi ostvarile kvalitetan život, i mi smo kao njihova sredina dužni da im to obezbijedimo

Predstavnici Udruženja paraplegičara iz Rožaja, susreli su se u Petnjici sa predstavnicima Udruženja lica sa invaliditetom iz ove opštine.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!