Kulturno-humanitarni centar ''IZVOR'', tokom Ramazana sproveo je niz akcija podjele humanitarne pomoći, porodicama i licima u stanju socijalne potrebe.

Udruženje Paraplegičara sprovelo je još jednu humanitarnu akciju. Podijelili su 45 paketa prehrambenih artikala.

Ljutvija Pepić, odlazeći dugogodišnji predsjednik humanitarnog udruženja „Bratska ruka“ u Švajcarskoj,

Rožaje je u posljednje vrijeme u Crnoj Gori i regionu prepoznato po džipijadama, zimskoj i ljetnjoj.

Udruženje Pareplegičara omogućilo je sportskoj sekciji iz svog sastava da nastupi na takmičenju u Sarajevu, koje je održano 28. i 29. maja.

NVO „Građanska Alijansa“, koja je u Crnoj Gori prepoznata po kontinuiranoj borbi za građanska i ljudska prava na taj način što građanima pomaže u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi,

Lokalni Biznis Centar i Udruženje paraplegičara Rožaje realizuju projekat "Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom",

Javnu svijest o osobama sa invaliditetom treba kontinuirano i dosljedno mijenjati, posebno predrasude o njima. Takve osobe zaslužuju našu potpunu brigu  kako bi ostvarile kvalitetan život, i mi smo kao njihova sredina dužni da im to obezbijedimo

Predstavnici Udruženja paraplegičara iz Rožaja, susreli su se u Petnjici sa predstavnicima Udruženja lica sa invaliditetom iz ove opštine.

Stepen humanosti jednog društva ogleda se i u odnosu prema invalidnim licima.

Podizanje svijesti građana o bezbijednosti saobraćaja, glavni je cilj koji NVO "STOP" iz Rožaja treba da ostvari u svom radu.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!