Budžet Opštine Rožaje za narednu godinu planiran je u iznosu od 8.081.000 eura i veći je za oko 200.000 od ovogodišnjeg, od čega je operativni budžet planiran na nešto više od sedam miliona a investicioni na 1.026.000 eura.

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

U cilju što kvalitetnijeg i efikasnijeg čišćenja gradskih i prigradskih ulica od snijega, tokom zimske sezone, u Komunalnom preduzeću Rožaje nabavili su specijalno vozilo za čišćenje snijega i posipanje rizle i soli.

Dana 10.12. 2019 u maloj sali Centra za kulturu(biblioteka) sa početkom u 10:00 h bice odrzana javna rasprava POVODOM RAZMATRANJA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2020 GODINU koju organizuje Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje. Tim povodom pozivaju se građani opštine Rožaje, nevladineorganizacije, drugi zainteresovani subjekti i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2020. godinu.

Primjedbe, prijedloge, sugestije dostavljaju se na adresu: Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje. Kontakt telefon 051-271-186. 

Primjerak Nacrta Odluke o budžetu Opštine Rožaje za2020 godinu, građani i svi zainteresovani subjekti mogupreuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije iekonomski razvoj  kancelarija broj 14, u periodu od 11-15 h svakog radnog dana. 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Rožaje opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2019. godinu, bio je otvoren od 10.09.2019. do 24.10.2019. godine.

Finalne radove na postavljanju asfaltnog zastora na putnom pravcu prema naselju Hurije obišao je predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković i zajedno sa mještanima tog kraja izrazio zadovoljstvo zbog uspješno realizovanih aktivnosti na sanaciji i rekonstrukciji te saobraćajnice.

Generalni konzul Crne Gore u Republici Turskoj Selim Liku i direktorica Direkcije za privilegije, imunitete i saradnju sa dijasporom u Ministarstvu vanjskih poslova Jelena Grbović boravili su danas u zvaničnoj posjeti Rožajama. Dočekali su ih predsjednici Opštine i SO Rožaje Ejup Nurković i Almir Avdić. Susret je, kako su kazali, organizovan u okviru priprema za otvaranje Generalnog konzulata u Republici Turskoj sa sjedištem u Istanbulu.

Radovi na objektu Gradske tržnice i dalje traju. Nakon završetka fasade i pregradnih zidova unutar objekta, pristupilo se postavljanju instalacija za grijanje u prizemlju dok u drugim djelovima zgrade majstori vrše ugradnju keramike.

Delegacija Agencije za elektronske medije, na čelu sa diektorom Goranom Vukovićem i pomoćnicima direktora Jadrankom Vojvodić i Sunčicom Bakić, posjetila je danas predsjednika Skupštine opštine Rožaje Almira Avdića.

U cilju unaprjeđenja lokalne infrastrukture Opština Rožaje i Uprava javnih radova realizuju projekte modernizacije nekoliko značajnih rožajskih saobraćajnica.

Uprava javnih radova na teritoriji opštine Rožaje trenutno realizuje projekte u vrijednosti od oko 20 miliona eura, za koje je sredstva iz kapitalnog budžeta obezbijedila Vlada Crne Gore.

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavještava sve zainteresovane da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat: ''Rashladna komora, mašina za pranje gajbica i regali za komore'' investitora. ''Interfood 35'' d.o.o. Rožaje.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine u kancelariji br. 6. od 15. oktobra 2019. god.

Rok za podnošenje mišljenja i eventualnih primjedbi je sedam dana.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!