Danas je u Rožajama održana konstitutivna sjednica Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje. Zadatak ove organizacije je da u slučaju od neposredne prijetnje od rizika, ili u toku njegovog trajanja,  mobiliše sve ljudske i materijalne resurse sa  područja opštine, u skladu sa planom, te da, u slučaju nemogućnosti otklanjanja rizika, uputi zahtjev za pomoć nadležnim akterima.

Shodno odredbama Zakona o informisanju kojim se Javni emiter Radio Televizija Rožaje rukovodi u svom radu, kao i novinarskom praksom i etikom, RTR objavljuje saopštenje-reagovanje OO DPS-a Rožaje.

Nevrijeme sa kišom i orkanskim vetrom koje je počelo sinoć izazvalo je velike štete kako na individualnim domaćinstvima tako i na  drugim objektima.

Decembar je mjesec, kraj godine, praksa je da se predsjednik opštine putem medija obrati gradjanima.

Na osnovu statutarnih ovlašćenja, predsjednik opštine Rožaje donio je Rješenje o formiranju kriznog štaba za upravljanje u vanrednim situacijama. 

Budžet opštine Rožaje za 2018. godinu iznosiće šest miliona i trista sedamdeset pet hiljada eura i zasnovan je na realnim izvorima, kako  je u toku Javne rasprave o godišnjem planu prihoda i rashoda lokalne uprave za narednu godinu, konstatovao predsjednik opštine, Ejup Nurković, predlagač ovog akta.

I drugi pokušaj predsjednika rožajske SO, Huseina Kurtagića da obezbijedi parlamentarni kvorum neophodan za rad i odlučivanje je propao. Na taj način 23. redovna sjednica koja je bila zakazana za 7. decembar, morala je biti otkazana.

utorak, 05 Decembar 2017 09:38

Dodjela priznanja u oblasti sporta

Odlukom o sufinansiranmju sporta upućen je Javni poziv za dodjelu priznanja u oblasti sporta za 2017. godinu na kome se mogu predložiti sportisti sportistkinje sa teritorije opštine Rožaje.

Poslednja sjednica rožajske skupštine održana je 20. septembra kada su bili prisutni samo odbornici Bošnjačke stranke, podsjećamo da lokalni parlament broji 34 odbornika, dakle predstavnici iz opozicionih redova DPS-a, SDP-a, SD-a i BDZ-s su bojkotovali zasijedanje što za posledicu ima "pat poziciju" i blokadu rada najvišeg zakonodavnog organa u Rožajama.

petak, 24 Novembar 2017 14:18

Javna rasprava na Nacrt Budžeta

Poziv za javnu raspravu povodom predloga Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2017. godinu, kao i predlog Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu.

Trgovci na ''buvljoj pijaci'' u Rožajama preprodaju robu u uslovima koji nisu u skladu sa standardima koji garantuju bezbijednost i zaštitu zdravlja čovjeka.

subota, 21 Oktobar 2017 16:03

Nepotrebna blokada parlamenta

Uslijed nepotrebnog bojkota SO-e Rožaje, ko­ju je iza­zva­lo 17 opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka DPS-a, SDP-a, SD-a i BDZ-a.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!