Lokalne samouprave predstavljaju važnu sponu između privrednih subjekata i države.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović sa saradnicima boravila je danas u Opštini Rožaje, tokom koje se sastala sa gradonačelnikom Ejupom Nurkovićem i njegovim saradnicima.

Sastanku su prisustvovali i opunomoćena ministrica u Ambasadi Slovenije, gospođa Aleša Sovinc te direktor firme "Lumenia", gospodin Vladimir Marković, predsjednik SO Rožaje Husejin Kurtagić, sekretari i direktor JKP Rožaje sa saradnicima.

Na osnovu Oduke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG“–opštinski propisi, br.14/2015 ) i javnog Konkursa br. 366 objavljenog 08.03.2017. godine u dnevnom listu Dnevne novine, Web strani Opštine Rožaje, Oglasnoj tabli Opštine Rožaje i javnom medijskom servisu – Radio Rožaje, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 05.05.2017. godine, donijela je:

Lokalna uprava u Rožajama intenzivirala je saradnju sa Vladom Crne Gore. U prilog toj činjenjici govore i nedavne posjete ministara ključnih državnih resora u toku kojih je predstavljena planska dokumentacija te definisani prioriteti ulaganja.

Danas je u radnoj posjeti Rožajama boravio ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, Pavle Radulović, u čijem timu su pored savjetnika ministra, Rešada Nuhodžića i šefice Kabineta Milene Lukić, bili i generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Dragan Asanović, te direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović sa pomoćnikom Miomirom Peruničićem.

Odbornici rožajskog parlamenta, danas su se okupili vanredno peti put, u ovom mandatu. Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Husein Kurtagić se pozvao na član 74 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje, koji mu omogućava da u hitnim i izuzetnim slučajevima može vanredno sazvati Skupštinu, u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predloži na sjednici. Kurtagić je za ovo zasijedanje predložio dnevni red od dvije tačke:

„Izuzetno, u hitim slučajevima, predsjednik Skupštine može sazvati Skupštinu i u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici", ovako glasi član 74 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje, na koji se pozvao predsjednik Skupštine, Husein Kurtagić, kada je zakazao petu vanrednu sjednicu, koja će biti održana u četvrtak, 27.04.2017. godine, sa početkom u 11 časova.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, gospodin Husein Kurtagić, danas je u svom kabinetu primio predstavnice muzičke manifestacije "Crna Gora u ritmu Evrope", koje će 29. aprila predstavljati Rožaje na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

Dvadeset i prva redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje održana je 19.aprila 2017.godine. Pred odbornicima se našao,obiman, predloženi dnevni red sa 21-nom tačkom.

 U toku je dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje na kojoj se razmatraju i usvajaju finansijski izvjestaji i izvjestaji o radu preduzeća čiji je osnivač Opština.

Direkcija za izgradnju i investicije opštine Rožaje u skladu sa planiranim aktivnostima za 2017.godinu, početkom maja mjeseca namjerava da realizuje projekat horizontalne i vertikalne signalizacije.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!