Odbornici rožajskog parlamenta su 20. jula na 22-gom redovnom zasijedanju usvojili prijedlog odluke o utvrđivanju idejnog rješenja Zastave opštine Rožaje.

Odbornici Skupštine opštine Rožaje završili su raspravu 22-gog zasijedanja.

Odbornici rožajskog parlamenta sastaće se u skupštinskim klupama 20. jula i u 11 časova u čitaonici Narodne biblioteke raspravljati o predloženom dnevnom redu, o kojem je na sjednici Kolegijuma predsjednika odborničkih klubova postignut dogovor sa predsjednikom Skupštine, Huseinom Kurtagićem.

Opštinu Rožaje posjetio je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, gospodin Suljo Mustafić, sa svojim saradnicima. Tema razgovora bila je mogućnost prevazilaženja problema nezaposlenosti zajedničkim djelovanjem nacionalne službe zapošljavanja i lokalne uprave.

Nevrijeme, praćeno obilnim padavinama, koje je  juče u popodnevnim satima zahvatilo opštinu Rožaje, je za pola sata gradske ulice pretvorilo u jezera koja su  nanijela velike stete na putnoj i stambenoj infrastrukturi, danas je obišao predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković.

Lokalne samouprave predstavljaju važnu sponu između privrednih subjekata i države.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović sa saradnicima boravila je danas u Opštini Rožaje, tokom koje se sastala sa gradonačelnikom Ejupom Nurkovićem i njegovim saradnicima.

Sastanku su prisustvovali i opunomoćena ministrica u Ambasadi Slovenije, gospođa Aleša Sovinc te direktor firme "Lumenia", gospodin Vladimir Marković, predsjednik SO Rožaje Husejin Kurtagić, sekretari i direktor JKP Rožaje sa saradnicima.

Na osnovu Oduke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG“–opštinski propisi, br.14/2015 ) i javnog Konkursa br. 366 objavljenog 08.03.2017. godine u dnevnom listu Dnevne novine, Web strani Opštine Rožaje, Oglasnoj tabli Opštine Rožaje i javnom medijskom servisu – Radio Rožaje, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 05.05.2017. godine, donijela je:

Lokalna uprava u Rožajama intenzivirala je saradnju sa Vladom Crne Gore. U prilog toj činjenjici govore i nedavne posjete ministara ključnih državnih resora u toku kojih je predstavljena planska dokumentacija te definisani prioriteti ulaganja.

Danas je u radnoj posjeti Rožajama boravio ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, Pavle Radulović, u čijem timu su pored savjetnika ministra, Rešada Nuhodžića i šefice Kabineta Milene Lukić, bili i generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Dragan Asanović, te direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović sa pomoćnikom Miomirom Peruničićem.

Odbornici rožajskog parlamenta, danas su se okupili vanredno peti put, u ovom mandatu. Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Husein Kurtagić se pozvao na član 74 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje, koji mu omogućava da u hitnim i izuzetnim slučajevima može vanredno sazvati Skupštinu, u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predloži na sjednici. Kurtagić je za ovo zasijedanje predložio dnevni red od dvije tačke:

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!