Višedecenijski problem, prilaza domaćinstvima, mještana u ulci Novopazarskoj - krak I, kako je planirano, trebalo bi da bude razriješen u toku ove godine, kazali su u lokalnoj Direkciji za izgradnju i investicije i istakli da očekuju razumijevanje i podršku građana.

Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine organizovao je 5. aprila 2019. godine, javnu raspravu na temu izgradnja mini hidoelektrana na rijekama Bukeljki i Lazanki.

Žalbeni rok za početak izgradnje zgrade vrtića u Rožajama je prošao i u zakonom predviđenom roku od 10 dana očekuje se potpisivanje Ugovora za izgradnju objekta.

Na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“ br.45/05) i („ Sl. list CG” br.75/10, 38/12, 18/14 i 71/17), Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe („Službeni list CG“ br.9/15), članova 6, 7 i 8 Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobrćaju („Sl.list RCG“ – opštinski propis br. 3/07), Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne opštine Rožaje,

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija

U noći između 13. i 14. marta zgrada Opštine Rožaje bila je meta napada.

Nemarnost mještana prouzrokovala je izlijevanje rijeke Županice iz svog korita u blizini staze Turjak II.

Nakon obavljenih priprema nastavljeni su radovi na objektu Gradske tržnice.

Teritorija rožajske opštine je dvanaestog dana, marta 2019. godine, osvanula pod debelim sniježnim pokrivačem. Snijeg, naravno, nije nikoga iznenadio u ovo doba godine, ali jeste, količina koja je napadala.

Protekle sedmice Osnovnu školu ”Daciće” posjetili su predsatavnici Ministarstva prosvjete, odsijek za investicije i javne nabavke koju su predvodili Vesna Dedeić-Krivokapić i arhitekta Nikola Bulajić.

utorak, 19 Februar 2019 17:37

Radovi na obilaznici Rožaje teku po planu

Radovi na probjanju tunela obilaznice Rožaje, uprkos hladnom vremenu, odvijaju se planiranom dinamikom.

ponedjeljak, 11 Februar 2019 15:46

Održana sedma redovna sjednica SO Rožaje

Odbornici rožajskog parlamenta sedmi put u ovom sazivu, i prvi put ove godine, su zasijedali. Predloženi dnevni red bio je sačinjen od 10 tačaka. Prilikom usvajanja, predlagač je povukao dvije tačke i to: Program investicionih aktivnosti za opštinu Rožaje za 2019. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Komunalno Rožaje".

ponedjeljak, 11 Februar 2019 14:26

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,S|.Iist CG,, br.2/18), člana 125 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,5|.|ist CG,,br.2/18), te i člana 141 Zakona o radu (,,Sl.|ist CG br. 49/2008, 26/2009, 88/2009,26/2010, 59/2011,66/12, 31/2014, 56/2014 i 4/2018), Predsjednik opštine Rožaje, u p u ć u j e

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!