Uoči početka nove, 2019. godine, u hotelu „Aldi“ održana je sjednica Kolegijuma opštine Rožaje kojoj su, pored predsjednika opštine i Skupštine Ejupa Nurkovića i Almira Avdića sa saradnicima, prisustvovali i odbornici lokalnog parlamenta, predstavnici političkih partija, direktori javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština i predsjednici mjesnih zajednica.

Budžet opštine Rožaje za 2019. godinu u iznosu od 7.865.000 eura je usvojen na šestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Rožaje jednoglasno. Budžet za 2019. godinu, je veći za 1.490.000 eura ili 18,94 % u odnosu na budžetski plan za 2018. godinu.

Na predstojećoj sjednici Skupštine opštine Rožaje, odbornici će razmatrati Predlog budžeta opštine Rožaje za narednu godinu, koji je projektovan na oko 8 miliona eura.

Šesta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje zakazana je za četvrtak, 27. decembara. Pred odbornicima će se naći brojne tačke dnevnog reda a među njima i razmatranje i usvajanje predloga Odluke o Budžetu Opštine Rožaje za 2019. godinu.

Direktan prenos zasijedanja, koje počinje u 11 h, možete pratiti direktno putem našeg radijskog i televizijskog programa.

CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
-Sekratarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti-

Sekretarijat za lokalnu samoupravu I društvene djelatnsti Opštine Rožaje, u skladu sa Odlukom o sufinansiranju sporta ( “Sl.list CG –opštinski propisi” br.38/2015) raspisuje:

JAVNI OGLAS

za dodjelu godišnjih priznanja u oblasti sporta za 2018.godinu

Za priznanje mogu biti predloženi sportisti i sportistkinje sa teritorije opštine Rožaje, sportski radnici/e koji/e svoje djelovanje ostvaruju na teritoriji opštine Rožaje kao i sportske organizacije čije je sjedište na teritoriji opštine Rožaje a postigli su zapažene rezultate u godini za koju se priznanje dodjeljuje ,

Priznanje se dodjeljuje u sledećim kategorijama:

  1. Najbolji sportista / kinja
  2. Mladi perspektivni sportista/ kinja
  3. Sportska ekipa godine
  4. Trener/ica godine

Nagrada se sastoji iz priznanja i novčanae naknade.

Prijedlog za nagrađivanje može podnijeti organizacija ili grupa građana. O dodjeli priznanja odlučuje predsjednik Opštine na obrazloženi prijedlog Komisije o sufinansiranju sporta opštine Rožaje.

 Rok za podnošenje prijava je od 20.12.2018. do 28.12.2018.godine

Rožaje,20.12.2018. god.

Broj,1187

četvrtak, 06 Decembar 2018 18:50

Predložen Budžet Opštine za narednu godinu

U organizaciji Sekretarijata za finansije opštine Rožaje održana je, 6. decembra, Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu za 2019. godinu.

Odsustvo predsjednika opštine, Ejupa Nurkovića sa 5. redovne sjednice Skupštine opštine Rožaje, bio je razlog da se zasijedanje lokalnog parlamenta, koje je trebalo da se održi u ponedjeljak 26. novembra, odložana je danas.

Radovi na izgradnji vodovoda u selu Radetina, ko­ji će vo­dom za pi­će snab­dijevati vi­še od 80 do­ma­ćin­sta­va, privode se kraju. Zahtjev za sprovođenje ove investicije, vrijedne 300 000 eura, pokrenula je lokalna samouprava u Rožajama, a finansirana je od strane Direkcije javnih radova Crne Gore.

srijeda, 28 Novembar 2018 11:08

Počele zimske aktivnosti radnika Komunalnog

Rožaje je osvanulo pod sniježnim pokrivačem. U DOO „Komunalno“ Rožaje tvrde da spremni dočekuju zimu.

Peta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje, koja je trebala da se održi danas, odložena je za srijedu 28. novembar. 2018. godine.

Održavanje pete redovne sjednice SO Rožaje zakazano je za danas, sa početkom u 11 časova.

Predsjednik lokalnog parlamenta Almir Avdić, shodno Poslovniku o radu Skupštine opštine Rožaje, sazvao je petu redovnu sjednicu koja će se održati u ponedljeljak, 26. novembra sa početkom u 11h u prostoriji Narodne biblioteke.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!