Rožajski sportski klubovi dobiće 190.000 eura iz budžeta opštine Rožaje, a na osnovu Odluke o sufinansiranju sporta, raspisan je javni konkurs za raspodjelu tih sredstava, koji ističe danas, 25. februara u 15 časova.

Uspostavljanje racionalne i transparentne javne uprave, koja je okrenuta građaninu, sa stvorenim uslovima da država postane pravi servis građana, prioritet je Vlade Crne Gore, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na otvaranju radionice „Principi javne uprave-Radionica za civilno društvo“.

Nacrt programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2017. godinu iznosi 9,86 miliona eura, od čega će iz Kapitalnog budžeta opštine biti opredijeljeno 2,8 miliona, a 6,98 miliona eura će uložiti Vlada Crne Gore, Resorna ministarstva i Direkcije.

Pozitivan trend infrastrukturnih ulaganja koji je, da podsjetimo, za prošlu godinu iznosio oko 3 miliona eura, nastaviće se i u ovoj godini.

Protekla godina je, prema svim pokazateljima, za rožajsku opštinu predstavljala investicioni bum.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Husein Kurtagić, u izjavi za naš portal, osvrnuo se na rad ovog najvišeg zakonodavnog organa u našoj opštini.

Budžetom opštine Rožaje za 2017. godinu Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu je opredijeljeno ukupno 80 000,00 eura.

Budžet opštine Rožaje za narednu godinu, u iznosu od 6.505.000,00 eura, usvojen je na sjednici lokalnog parlamenta sa 19 glasova za i jednim uzdržanim.

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine je opštinski organ koji  vrši poslove koji se odnose na  imovinska prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi naša Opština  i njeni organi.

Lokalna uprava Rožaje odlučila je da se ove godine grad ne ukrašava povodom novogodišnjih praznika a u cilju smanjena troškova koji se tiču obezbjeđivanja ukrasnog materijala, novogodišnjih poklona i sl.

Sjednica  Skupštine Opštine Rožaje održaće se u utorak, 27. decembra,  a ključne tačke dnevnog reda činiće Završni račun, rebalans budžeta za 2016. i Nacrt budžeta za 2017. godinu.

Obavještavaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Rožaje da je produžen rok za upis u Opštinski registar sportskih organizacija u opštini Rožaje za 2016. godinu, koji je objavljen na web sajtu, našim talasima i oglasnoj tabli Opštine Rožaje dana 01.12.2016.godine.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!