Protekla godina je, prema svim pokazateljima, za rožajsku opštinu predstavljala investicioni bum.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Husein Kurtagić, u izjavi za naš portal, osvrnuo se na rad ovog najvišeg zakonodavnog organa u našoj opštini.

Budžetom opštine Rožaje za 2017. godinu Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu je opredijeljeno ukupno 80 000,00 eura.

Budžet opštine Rožaje za narednu godinu, u iznosu od 6.505.000,00 eura, usvojen je na sjednici lokalnog parlamenta sa 19 glasova za i jednim uzdržanim.

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine je opštinski organ koji  vrši poslove koji se odnose na  imovinska prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi naša Opština  i njeni organi.

Lokalna uprava Rožaje odlučila je da se ove godine grad ne ukrašava povodom novogodišnjih praznika a u cilju smanjena troškova koji se tiču obezbjeđivanja ukrasnog materijala, novogodišnjih poklona i sl.

Sjednica  Skupštine Opštine Rožaje održaće se u utorak, 27. decembra,  a ključne tačke dnevnog reda činiće Završni račun, rebalans budžeta za 2016. i Nacrt budžeta za 2017. godinu.

Obavještavaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Rožaje da je produžen rok za upis u Opštinski registar sportskih organizacija u opštini Rožaje za 2016. godinu, koji je objavljen na web sajtu, našim talasima i oglasnoj tabli Opštine Rožaje dana 01.12.2016.godine.

Predsjednik Skupštine Opštine Rožaje, Husein Kurtagić, je na osnovu člana 71 Poslovnika o radu Skupštine, sazvao 19. redovnu sjednicu za utorak, 27. decembar, sa početkom u 11 časova.

Opštinsko sindikalno Povjereništvo Rožaje, koje djeluje pri Savezu sindikata Crne Gore, povodom prijedloga Zakona o budžetu Vlade Crne Gore za 2017. godinu, izražava oštar protest predloženim mjerama štednje, kao i "tišini" vrha sindikalnih centrala.

Sekretarijat za planiranje, uredjenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje stavio je na javnu raspravu Nacrt odluke o komunalnoj naknadi.

Poslanici Skupštine Crne Gore, početkom ove godine, usvojili su Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, prema kojem se  plate funkcionera i službenika uvećavaju i do 16 odsto.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!