Utorak, 15 Novembar 2016 10:25

Šahman iznio stavove Bošnjačke stranke

Povodom špekulacija koje se ovih dana mogu pročitati u nekim medijima i na društvenim mrežama u vezi sa formiranjem nove Vlade i pregovorima Bošnjačke stranke sa aktuelnim mandatarom vlade, portparol BS Sead Šahman, u izjavi za RR iznio je stavove stranke povodom pomenutih dešavanja.

Li­der Bo­šnjač­ke stran­ke (BS), Ra­fet Hu­so­vić, obe­ćao je par­tij­skim ko­le­ga­ma da ne­će pra­vi­ti ko­a­li­ci­o­ni do­go­vor sa De­mo­krat­skom partijom so­ci­ja­li­sta, pri­je ne­go što se oba­ve zva­nič­ni raz­go­vo­ri i sa opo­zi­ci­jom, ko­ja je ma­njin­skim stran­ka­ma po­nu­di­la kom­plet­nu Vla­du, uklju­ču­ju­ći i mje­sto pre­mi­je­ra.

Portparol Bošnjačke stranke, Sead Šahman, rekao je da ta partija sa predstavnicima Albanaca i Hrvata još dogovara političku platoformu.

Četvrtak, 10 Novembar 2016 08:52

Manjine u Vladi Crne Gore traže duplo više

Mandatar za sastav nove Vlade, Duško Marković, nastaviće konsultacije sa manjinskim partijama, najvjerovatnije  krajem naredne sedmice.

Na  osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, partije i koalicije koje su ušle u parlament dobiće oko 19 hiljada eura po poslaniku. 

Crnogorski predsjednik, Filip Vujanović, razgovaraće danas sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini Crne Gore, poslije čega će, kako je najavio, predložiti mandatara za sastav nove Vlade.

Predsjednici Demosa i Građanskog pokreta URA, Miodrag Lekić i Žarko Rakčević, razgovarali su o formiranju nove Vlade sa članovima Glavnog odbora Bošnjačke stranke: Orhanom Šahmanovićem, Adnanom Muhovićem, Mirzom Medunjaninom i Ervinom Durakovićem.

Na političkoj sceni Crne Gore u toku su konsultacije sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, koji je ranije najavio da će nakon razgovora sa svim političkim subjektima saopštiti ime mandatara za sastav Vlade.

Glavni odbor Bošnjačke stranke naredne sedmice raspravljaće o ponudi opozicije da manjinske partije izaberu model po kome bi formirale Vladu bez DPS.

Oni će tada razgovarati i o nastavku saradnje sa vladajućom partijom, od čijeg mandatara, Duška Markovića, očekuju najmanje jedan resor u izvršnoj vlasti. I koalicija “Albanci odlučno” još nije odgovorila na ponudu opozicije  jer je, tvrde, nijesu dobili. 

Građanska opozicija, SDP, Ključ i Demokrate ranije su ponudili manjinama mjesto mandatara, uz spremnost Demokratskog fronta da takvu Vladu podrži u Skupštini.  Prije dva dana, oni su izašli sa novim predlogom, nudeći manjinama da sami formiraju Vladu kako bi DPS konačno bio razvlašćen.

“Ponuda opozicije je veoma korektna i to je prvi put prilika da manjine formiraju vladu. BS-u niko ništa ne poklanja, mi tražimo ono što nam pripada, jer niko  bez nas ne može da formira vlast,”rekao je “Vijestima” član Glavnog odbora BS-a, Orhan Šahmanović.

Predsjednik.jpg

"Interes je da se što prije konstituiše Skupština i da se što prije izabere Vlada, da nastavimo ono što je strateški interes Crne Gore, a to su evropske i evroatlantske integracije, kao i unapređenje ekonomije, podizanje ambijenta za investicije i podizanje kvaliteta života svih naših građana.

Kandidat Demokratske partije socijalista za mandatara, Duško Marković, završio je prvi krug konsultacija sa predstavnicima manjinskih partija i predstavnicima Socijaldemokrata.

Predstavnici Bošnjačke stranke i DPS-a započeli su zvanične razgovore u kojima su izložena početna polazišta  o formiranju skupštinske većine i  principima funkcionisanja izvršne vlasti.

Bošnjačka stranka, Forca i Hrvatska građanska inicijativa, danas, 1. novembra, usaglasiće Platformu za pregovore na stranačkim organima i u srijedu početi pregovore sa DPS-om o budućoj vladi.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!