Epidemija bolesti goveda "kvrgava koža" širi se Crnom Gorom. Zbog toga je Veterinarska inspekcija naložila obaveznu vakcinaciju goveda.

"Medjunarodna ljetnja "Džipijada Rožaje 2016" biće održana 30. i 31. jula.

Na oglednom poljoprivrednom dobru "Vuča" u vlasništvu Agrobisernice, istoimena zemljoradnička zadruga ostvaruje kontinuiranu proizvodnju organske hrane.

Izgradnja puta sa svim savremenim sadržajima za "Štedim" je u toku.

Ponedjeljak, 25 Juli 2016 09:08

Izgradnja Etno sela "Jela" odvija se po planu

Izgradnja Etno sela "Jela" na području Crnje odvija se po planu i ova investicija, kako ističu u firmi "Jela Komerc" koja finansira izgradnju ovog turističkog kompleksa, biće realizovana u 4 faze.

Učestale vremenske neprilike u Rožajama i ove godine znatno su uticale na ratarske radove u našoj opštini.

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i turizam, Mersad Šutković, za naš radio govorio je o plantažnom gajenju divlje jagode.

Život u Rožajama od davnina nije bio lak. Posebno je bilo teško privredjivanje žitelja naše opštine na selu.

Arbin Pepić, rožajac koji živi u Podgorici, jedan je od rukovodilaca Avanturističkog parka na Cetinju. Ovaj park predstavlja, pored različitih turističkih sadržaja koje nudi prijestonica,

Manifestacija "Doživi Rožaje", koju već dvije godine organizuje Turistička organizacija, a koja okuplja novinare, fotografe i blogere, doprinosi turističkoj promociji Rožaja.

Izletište "Rujište" na teritoriji Biševa predstavlja izvanredan turistički potencijal Rožaja.

U Rožajama su 6. juna boravili predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma. Sa predstavnicima Ministarstva razgovarao je direktor Turističke organizacije Rožaje, Amel Dedeić.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!