Dzevdet Luboder Kokan iz planinarskog kluba "Ahmica" za vijesti Radija Rožaje u izjavi o turističkim potencijalima Štedima i aktivnostima članova ovog kluba,

U programu ,,Dana dijaspore“ značajno mjesto zauzima i organizacija prve ,,Kvadijade“.

Epidemija bolesti goveda "kvrgava koža" na sjeveru Crne Gore je već prisutna i veterinari danonoćno rade kako bi spriječili njeno širenje.

Epidemija bolesti goveda "kvrgava koža" širi se Crnom Gorom. Zbog toga je Veterinarska inspekcija naložila obaveznu vakcinaciju goveda.

"Medjunarodna ljetnja "Džipijada Rožaje 2016" biće održana 30. i 31. jula.

Na oglednom poljoprivrednom dobru "Vuča" u vlasništvu Agrobisernice, istoimena zemljoradnička zadruga ostvaruje kontinuiranu proizvodnju organske hrane.

Izgradnja puta sa svim savremenim sadržajima za "Štedim" je u toku.

ponedjeljak, 25 Juli 2016 09:08

Izgradnja Etno sela "Jela" odvija se po planu

Izgradnja Etno sela "Jela" na području Crnje odvija se po planu i ova investicija, kako ističu u firmi "Jela Komerc" koja finansira izgradnju ovog turističkog kompleksa, biće realizovana u 4 faze.

Učestale vremenske neprilike u Rožajama i ove godine znatno su uticale na ratarske radove u našoj opštini.

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i turizam, Mersad Šutković, za naš radio govorio je o plantažnom gajenju divlje jagode.

Život u Rožajama od davnina nije bio lak. Posebno je bilo teško privredjivanje žitelja naše opštine na selu.

Arbin Pepić, rožajac koji živi u Podgorici, jedan je od rukovodilaca Avanturističkog parka na Cetinju. Ovaj park predstavlja, pored različitih turističkih sadržaja koje nudi prijestonica,

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!