RADIO ROŽAJE LIVE!

 

 

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovarao je juče u Londonu i sa Alanom Dankanom, ministrom za Evropu.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Rafet Husović primio je danas novoimenovanog ambasadora Republike Makedonije u Crnoj Gori Mihajla Trpkovskog.

ponedjeljak, 26 Novembar 2018 09:20

Predsjednik Albanije boravio u Rožajama

Predsjednik Albanije Iljir Meta boravio je u Rožajama u Centru kulture gdje je 24.novembra održan 10. tradicionalni jubilarni “Ora Maleve” ili „Gorska vila“ prisustvovao ovoj manifestaciji  koja je posvećena izbjeglicama sa Kosova ubijenim u Husaju odnosno Kaluđerskom lazu i čitavoj opštini Rožaje.

subota, 24 Novembar 2018 08:49

Izvodjenje radova na putu Soha - Paučina

Lokalna samuprava podsredstvom Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine pristupila je realizaciji izvođenja radova na proboju puta Soha - Paučina u mjesnoj zajednici Paučina.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić, boravio je 21. novembra u službenoj posjeti Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), u Podgorici.

Delegacija Instituta Yunus Emre Podgorica, na čelu sa direktorom Institutat Muhammet Erkamom je posjetila predsjednika SO Rožaje Almira Avdića, delegacija je takođe posjetila i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić, uputio je čestitku povodom obilježavanja Dana Sandžaka.

ponedjeljak, 19 Novembar 2018 12:57

Izvještaj o ispitivanju vode za piće

ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, odnosno Centar za zdravstvenu ekologiju, za potrebe DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje izvršio je ispitivanje i analizu vode sa područja gradskog vodovoda u Rožajama.

U okviru redovnih obilazaka opština u Crnoj Gori koje sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma u cilju sumiranja rezultata postignutih u oblasti kreiranja ambijenta bez arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom, u Rožajama je održan okrugli sto na kojem su razmijenjena iskustva iz domena dostizanja ovog strateškog cilja.

Rok za prijavu korisnika za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem završava se u nedjelju, 18. novembra u ponoć.

Odlukom Upravnog odbora Zavod za zapošljavanje, odobrena je dodjela još jedne grant šeme, u iznosu od skoro 1,5 miliona eura (1.424.822,66 eura) bespovratnih sredstava, za finansiranje projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!