Sutra će u radnoj posjeti Rožajama boraviti delegacije Crne Gore i Kosova radi utvrđivanja kontaktne tačke na tunelu Rožaje-Peć, čija se gradnja planira.

Ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Osman Nurković ranije je najavio realizaciju idejnog projekta drumskog povezivanja Crne Gore i Kosova putem tunela. Kako je kazao, izgradnja tunela, koji bi direktno povezivao opštine Rožaje i Peć, mogla bi se finansirati dijelom iz evropskih fondova koji se bave pospješivanjem različitih oblika regionalnih umrežavanja.

Vlada Crne Gore imenovala je juče petočlani Odbor direktora novoformiranih “Skijališta Crne Gore” u sastavu: - Zoran Vujović, dipl.ecc, član, Slobodanka Burić, dipl.ecc, članica, Radosav Rako Nikčević, dipl.ing.šumarstva, član, Željko Vidaković, dipl.ecc, član i Dejan Luković, dipl.maš,ing, član”, piše u Rješenju.

Lideri Evropske unije, poslije skoro 10 sati haotičnih pregovora, pred zoru su postigli dogovor o migraciji.

Na sastanku Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza delegacije Crne Gore i Kosovo, potpisali su Protokol i parafirali tekst Nacrta sporazuma o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kojim se uređuju odnosi u prevozu na savremen način i istim se olakšava protok robe i putnika i uklanja niz administrativnih barijera.

Licenciranje pružalaca usluga uređeno je u načelu Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalane i dječje zaštite čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranja i dječju zaštitu Goran Kuševija uručili su danas, 28. juna 2018. godine licencu za obavljanje djelatnosti direktorici Centra za prava djeteta Crne Gore Rajki Perović i njenoj saradnici Jeleni Gluščević. Organizaciji Centar za prava djeteta Crne Gore izdata je licenca za obavljanje djelatnosti za uslugu dnevni boravak za djecu i mlade sa problemima u ponašanju koju koristi 10 korisnika. Uspostavljanjem licenciranja pružaoca usluga dodatno će se unaprjediti sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, a posebno u dijelu pružanja i korišćenja usluga iz ove oblasti. Licenciranje pružalaca usluga uređeno je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je donesen 2013. godine, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite kojim su propisani bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga u sistemu socijalnu i dječje zaštite. Ministrastvo rada i socijalnog staranja od septembra 2017. godine omogućilo je polaganje stručnog ispita za sve stručne radnike.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

GetImage_1.jpg

Usljed obilnih kišnih padavina voda iz gradskog vodovoda je zamućena, pa se prije upotrebe iz predostrožnosti treba prokuvavati, saopštili su iz DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje.

četvrtak, 28 Juni 2018 06:19

Bandžovo brdo bez struje

Zbog radova na mreži u terminu od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Bandžovo brdo, saopštavaju iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o Predsjedniku Crne Gore, kojim je predviđeno da, poslije prestanka funkcije, ima pravo na počasni naziv, naknadu zarade i da koristi službeni automobil sa vozačem.

srijeda, 27 Juni 2018 06:51

Radetina i Zeleni bez struje

Djelovi više opština biće danas bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Radetina, od 13 do 14 sati “Zeleni”.

Deđurni broj za opštinu Rožaje putem kojeg se možete informisati o prekidima u napajanju električnom energijom ili prijaviti kvar na distributivnoj mreži je 051/274-454

struja.jpg

Predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović i predsjednik Sindikata informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti, Branko Vujisić potpisali su sporazum o jedinstvenom i zajedničkom nastupu, u cilju sprovođenja aktivnosti za bolji položaj zaposlenih u medijima.

Skoro pet tona različitih vrsta droge, koja je bila skladištena u prostorijama Višeg suda u Podgorici, uništeno je ove godine.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!