Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

  • Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta Hot (Hima) Vejsel, za mehanizaciju u vidu trakt
  • Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija b
  • ora i gazdinstvo, na katastarskoim parcelama br. 20/23/2, 20/24/1, 20/25, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/30 KO Bukovica, upisane u posjedovni list br. 331 - Prepis na ime Hot (Hima) Vejsel.r.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 12.07.2018.godine.
  • Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.                                  

                                                                                                          Dino Kajević, mast.dipl.ing.arh.

 

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opštine Rožaje kao odgovorno lice, obezbijedio je sprovođenje preventivne dezinfekcije – tretman uništavanja komaraca, kako larvi tako i odraslih formi na područiju grada, kao jednu od opštih mjera prevencije u cilju sprečavanja suzbijanja zaraznih bolesti, te stoga obavještavamo građane, a posebno pčelare, da će se dana 14.07.2018. godine, u večernjim satima vršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Rožaje.

U Srebrenici se 11. jula obilježava 23. godine od genocida koji je počinjen nad Bošnjacima. Sutra će se u Memorijalnom centru Potočari održati ukop 35 žrtava genocida u Srebrenici.

četvrtak, 05 Juli 2018 06:47

Isključenje struje u više mjesta

Zbog radova na mreži, danas 5.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati bivša industriska zona i seosko područje Biševo i Bašča a u terminu od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Bandžov saopštavaju iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović proglasio je četiri člana Sudskog savjeta koje bira Konferencija sudija.

Sutra će u radnoj posjeti Rožajama boraviti delegacije Crne Gore i Kosova radi utvrđivanja kontaktne tačke na tunelu Rožaje-Peć, čija se gradnja planira.

Ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Osman Nurković ranije je najavio realizaciju idejnog projekta drumskog povezivanja Crne Gore i Kosova putem tunela. Kako je kazao, izgradnja tunela, koji bi direktno povezivao opštine Rožaje i Peć, mogla bi se finansirati dijelom iz evropskih fondova koji se bave pospješivanjem različitih oblika regionalnih umrežavanja.

Vlada Crne Gore imenovala je juče petočlani Odbor direktora novoformiranih “Skijališta Crne Gore” u sastavu: - Zoran Vujović, dipl.ecc, član, Slobodanka Burić, dipl.ecc, članica, Radosav Rako Nikčević, dipl.ing.šumarstva, član, Željko Vidaković, dipl.ecc, član i Dejan Luković, dipl.maš,ing, član”, piše u Rješenju.

Lideri Evropske unije, poslije skoro 10 sati haotičnih pregovora, pred zoru su postigli dogovor o migraciji.

Na sastanku Mješovite komisije u oblasti međunarodnog drumskog prevoza delegacije Crne Gore i Kosovo, potpisali su Protokol i parafirali tekst Nacrta sporazuma o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kojim se uređuju odnosi u prevozu na savremen način i istim se olakšava protok robe i putnika i uklanja niz administrativnih barijera.

Licenciranje pružalaca usluga uređeno je u načelu Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalane i dječje zaštite čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalni direktor Direktorata za socijalno staranja i dječju zaštitu Goran Kuševija uručili su danas, 28. juna 2018. godine licencu za obavljanje djelatnosti direktorici Centra za prava djeteta Crne Gore Rajki Perović i njenoj saradnici Jeleni Gluščević. Organizaciji Centar za prava djeteta Crne Gore izdata je licenca za obavljanje djelatnosti za uslugu dnevni boravak za djecu i mlade sa problemima u ponašanju koju koristi 10 korisnika. Uspostavljanjem licenciranja pružaoca usluga dodatno će se unaprjediti sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, a posebno u dijelu pružanja i korišćenja usluga iz ove oblasti. Licenciranje pružalaca usluga uređeno je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je donesen 2013. godine, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite kojim su propisani bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga u sistemu socijalnu i dječje zaštite. Ministrastvo rada i socijalnog staranja od septembra 2017. godine omogućilo je polaganje stručnog ispita za sve stručne radnike.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

GetImage_1.jpg

Usljed obilnih kišnih padavina voda iz gradskog vodovoda je zamućena, pa se prije upotrebe iz predostrožnosti treba prokuvavati, saopštili su iz DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!