U novom, 26. sazivu Skupštine Crne Gore ima 22 odsto žena, što je za pet odsto više u odnosu na prethodni sastav parlamenta.

Predsjedniku Atlas Grupe i Univerziteta Mediteran dr Dušku Kneževiću dodijeljeno je priznanje za liderstvo Centra za transatlantske odnose Johns Hopkins Univerziteta U Vašingtonu.

Od bankarskog ombudsmana, Halila Kalača, za devet mjeseci zaštitu je tražilo 358 klijenata banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI), što je manje u odnosu na uporedni godišnji period, kada je ta brojka iznosila 429.

Na poziv EU komesarke za saobraćaj, Violete Bulc, ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, učestvovao je na godišnjem sastanku ministara saobraćaja, koji se održava pod okriljem primjene Memoranduma za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u Jugoistočnoj Evropi.

ponedjeljak, 05 Decembar 2016 11:48

Uskoro saniranje oštećenog plafona u PC "Sofico"

U  zgradi PC "Sofico" u Rožajama već mjesecima se izliva voda iz vodovoda jednog od stanova, u mjeri koja je vidno oštetila veliki dio plafona zgrade, koji prijeti urušavanjem i ugrožavanjem sigurnosti, kako stanara tako i prolaznika, među kojima su i djeca,  posebno u terminima školskih odmora.

Volontiranje je univerzalno, javlja se u svim kulturama i zemljama i ne zavisi od ekonomskog statusa.

Novom Uredbom Vlade, upravni nadzor nad važnom Direkcijom javnih radova, umjesto Ministarstva održivog razvoja i turizma, vršiće Ministarstvo saobraćaja koje je po koalicionom dogovoru pripalo Bošnjačkoj stranci.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizuje podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i sarajevske kompanije "Euro-Asfalt", potpisali su juče Ugovor o izgradnji tunela i rekonstrukciji puta Lubnice - Jezerine, a vrijednost ugovorenih radova je oko 34,7 miliona eura.

Njemački parlament ratifikovao je juče Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, objavljeno je na sajtu Bundestaga. 

Dugogodišnji komunalni problem na dionici puta od autobuske stanice do ibarčanskog mosta, (Ul. 29. novembar) u Rožajama, koji se odnosi na nefunkcionisanje atmosferske kanalizacije zbog divlje gradnje naših sugrađana, za posljedicu ima zadržavanje atmosferskih voda na kolovozu što stvara građanima velike poteškoće, naročito u zimskom periodu, jer se na niskim temperaturama zadržana voda pretvara u poledicu.

Crna Gora spremna je pomoći Bosni i Hercegovini da ubrza put ka NATO-u, kazao je u razgovoru za “Dnevni avaz” Rafet Husović, potpredsjednik nove Vlade Crne Gore, s Duškom Markovićem na čelu, te lider Bošnjačke stranke (BS).

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!