Lokalna uprava, u saradnji sa Lokalnom direkcijom za investicije i izgradnju, vrši izvođenje planiranih radova na više lokacija na teritoriji opštine Rožaje.

Evropska unija će stati uz crnogorsku opoziciju samo ukoliko dostavi valjane dokaze da izbori nisu bili fer.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dalo je nalog trezoru za isplatu 559.666 eura za 329 stočara iz 14 opština, kojima su uginula grla zbog bolesti kvrgave kože, saopštio je  ministar Budimir Mugoša.

Bošnjačka stranka zahvalna je pripadnicima bošnjačkog naroda i svim građanima koju su na proteklim parlamentarnim izborima podržali listu „Bošnjačka stranka- Rafet Husović- Naša snaga“.

Vama koji hrabro, ponosno, srcem i dušom dadoste glas Bošnjačkoj stranci, želim da se iskreno zahvalim.

MEĐUNARODNA MISIJA ZA POSMATRANJE IZBORA Crna Gora – parlamentarni izbori, 16. oktobar 2016. godine PRELIMINARNI NALAZI I ZAKLJUČCI

PRELIMINARNI ZAKLJUČCI

Bošnjačka stranka će, od ponedjeljka, započeti zvanične konsultacije sa predstavnicima manjinskih partija Hrvata i Albanaca-  HGI i Forca, o zajedničkoj pregovoračkoj platformi kojom će ove tri partije  nastupiti u daljim pregovorima sa predstavnicima drugih političkih subjekata.

Crna Gora napredovala je u pristupnom procesu Evropskoj uniji (EU) i naredni mjeseci moraju biti iskorisćeni za produbljivanje i ubrzavanje političkih i ekonomskih reformi, posebno u oblasti vladavine prava gdje je potreban još bolji bilans rezultata.

Brojne nepravilnosti nijesu ugrozile regularnost izbornog procesa u Crnoj Gori, pokazuje izvještaj o preliminarnim zaključcima i nalazima Centra za monitoring i izvještavanje (CeMI).

utorak, 18 Oktobar 2016 08:15

Rezultati Parlamentarnih izbora 2016

No­va vla­da, mo­ra­će bi­ti re­zul­tat ko­a­li­ci­o­nog do­go­vo­ra i ne može se formirati, ukoliko u njoj nema predstavnika manjinskih naroda.

ponedjeljak, 17 Oktobar 2016 12:17

Rožaje: Rezultati izbora po biračkim mjestima

U Crnoj Gori su juče, 16. oktobra, održani parlamentarni izbori. Prenosimo vam rezultate izbora po biračkim mjestima na teritoriji opštine Rožaje.

Povodom današnjeg održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, oglasili su se i predsjednici lokalnih Opštinskih odbora u Rožajama.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!