RADIO ROŽAJE LIVE!

 

Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksi i naknada) i to:

srijeda, 21 Decembar 2016 09:33

Danas počinje zima

Ove godine zima na sjevernoj polulopti Zemlje počinje u srijedu, 21. decembra u 11:44h.

Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se smatraju naručiocima.

nedjelja, 18 Decembar 2016 08:56

Misterija duga 5 godina: Obilaznica oko Rožaja

Obilaznica oko Rožaja, u dužini od 3,4 kilometra, na kojoj je izvedena prva faza radova i dalje čeka da bude privedena namjeni.

Oružani sukob u Siriji koji se vodi preko pet godina izmedju vlade Basara al Asada i organizovanih i naoružanih pobunjnika koji nastoje da svrgnu njegov rezim donio je na hiljade stradalih i na milione raseljenih lica.

Taksi prevoz, kao jedan od oblika prevoza putnika, je oblast koja je regulisana Zakonskim propisima koji su u potpunosti uskladjeni sa direktivama i preporukama EU.

Predsjednik Vlade, Duško Marković, zatražio je od ministara da obezbijede odgovoran i racionalan odnos svih zaposlenih u javnoj administraciji prema državnim resursima.

Danas je u Rožajama održana prva faza sastanka izmedju predstavnika Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora i rukovodstva „Tetrahedron Holdings“-a iz Kanade.

Iznenadne vremenske nepogode, koje su u novembru izazvale poplave u Rožajama, pričinile su štetu od 1.040.000 eura, procijenila je opštinska komisija.

Sa velikim oduševljenjem ljudi u Rožajama su prihvatili vijest o prodaji i davanju u zakup dijela imovine bivšeg Gornjeg Ibra turskoj kompaniji „Montenegro Wood Sancakli Mobilya“.

14. decembra 1918. godine u Velikoj Britaniji su prvi put na izborima glasale žene i dobile pravo da se kandiduju za Parlament.

Rožajske fabrike u tranzicionom periodu, čekajuci privatizaciju, sve više su prepuštene zubu vremena i devastiranju.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!