Načelnik rožajske policije, Sadik Šabanović, za naš portal govori o bezbijednosti saobraćaja na teritoriji naše opštine.

Predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković i direktor projekta „Crna Gora u ritmu Evrope“, David Makević, potpisali su sporazum o saradnji i ozvaničili učešće rožajskih učenika na pomenutoj manifestaciji.

Medžlis Islamske zajednice u Rožajama i Društvo dobrovoljnih davalaca  krvi, danas, 28. septembra, organizovali su akciju pod nazivom ''Donirajmo krv''.

Idrija Duraković, v.d. direktorica JP “Vodovod i kanalizacija” Rožaje, za naš portal govorila je o pripremama za zimski režim rada ovog preduzeća.

Dijaspora rožajaca Frankfurta, u saradnji sa Generalnim konzulatom Crne Gore, udruženjem "Haus Sandžak Frankfurt", organizovala je ,,Rožajsko veče i prijatelja Rožaja’’. 

Biračko pravo u Crnoj Gori ima 530.840 građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Poslanik u Skupštini Crne Gore, dr Izet Bralić, boraviće u svojstvu šefa parlamentarne delegacije u Helsinkiju, na Međunarodnom skupu na kojem će učestvovati svi evropski parlamentarci.

Proteklih dana na planini Hajli boravila je međunarodna ekspedicija sastavljena od eksperata naučno-istraživačke struke uglavnom iz Francuske, Australije i Holandije.

Bošnjačka stranka, kako je naglašeno u svom programu će voditi pozitivnu i afirmativnu kampanju, koja će biti u interesu bošnjačkog naroda u Crnoj Gori te se stoga ogradjuje od neprimjerene kampanje koja je usmjerena prema pripadnicima islamske vjeroispovjesti.

ponedjeljak, 19 Septembar 2016 11:19

Završeno 4. kolo lige Izviđača Crne Gore

Proteklog vikenda završeno je 4. kolo lige Izviđača Crne Gore, na kojem je učestvovalo 15 ekipa iz Crne Gore.

Ka­pi­tal­nim bu­dže­tom Di­rek­ci­je za jav­ne ra­do­ve, u 2016. go­di­ni planirani su ras­ho­di za mo­der­ni­za­ci­ju lo­kal­nih pu­te­va i grad­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca i  uve­ća­ni za bli­zu 300 hi­lja­da eura u od­no­su na re­a­li­zo­va­ni bu­džet 2015. go­di­ne.

Danas, 17. septembra, započelo je četvrto kolo Lige izvidjača Crne Gore, na kojem učestvuju izvidjači iz čitave Crne Gore.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!