Dvadeset i šesta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje održaće se sutra, sa početkom u 11 časova.  

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                                             OBAVJEŠTAVA
                                                                                       zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 24 stav 5 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                                      OBAVJEŠTAVA
                                                                                zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini,(„Sl. list CG“, br. 21/09 i 40/11), člana 30. stav 1. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini,(„Sl.list CG“, br. 44/10), člana 24 Odluke o građevinskom zemljištu  („Sl.list CG-opštinski propisi“,br.16/21), Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera, br. 01-018/22-1352 od 17.05.2022 god., Petogodišnjeg plana privremenih objekata za period od 2021 god.do 2025 . god. („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 8/21),Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine - Opštine Rožaje  o  b j a v lj u j e: 

Na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje


Obavještava
zainteresovanu javnost
Pozivaju se poslodavci (privredna društva i preduzetnici) koji imaju sjedište ili poslovnicu na teritoriji opštine Rožaje, a koji posluju duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta “Zajednička akcija za aktivne mjere zapošljavanja u drvoprerađivačkom sektoru u opštini Rožaje”, odnosno od 26. 10. 2021. godine, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za dodjelu granta za podršku zapošljavanju u drvoprerađivačkom sektoru u opštini Rožaje. 

Na osnovu člana 24 stav 5 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                  OBAVJEŠTAVA
                                                              zainteresovanu javnost

„Pošten rad se uvijek isplati. Vaš profesionalni i moralni integritet koji ste pokazali u toku dosadašnjeg radnog angažmana na poziciji sudije vodio Vas je prema ovoj jako važnoj i odgovornoj funkciji. Želim Vam da budete uspješni u daljem radu koji će, ne sumnjam, biti u korist građana i uopšte javnog interesa“, kazao je predsjednik Husović.

 

radio logo

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!