Opština Rožaje opredijelila je 10 000 eura za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini.

Predstavnici opštinskog Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu i lokalnog Agrobiznis info centra obilaze ovih dana rožajske mjesne zajednice u cilju predstavljanja mjera podrške poljoprivrednicima koje sprovodi Opština Rožaje u saradnji sa resornim ministarstvom.
Predsjednik Opštine Rahman Husović je u toku današnjih razgovora sa građanima ukazao na važnost slijeđenja preporuka Instituta za javno zdravlje i preventivnih mjera zaštite koje je utvrdila Komisija za zaštitu stanovništva od korona virusa.
Petak, 19 Februar 2021 14:10

Plan obilaska mjesnih zajednica

Opštinski Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu u saradnji sa Agrobiznis centrom organizuje obilazak mjesnih zajednica u cilju informisanja poljoprivrednih proizvođača o procedurama koje prate prijave na javne pozive Ministarstva poljoprivrede kao i o načinima raspodjele sredstava iz lokalnog agrobudžeta.
Srijeda, 17 Februar 2021 11:54

Obavještenje opštinskog Sekretarijata

Na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18)Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

Danas je održana javna rasprava povodom razmatranja Nacrta programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2021. godinu.

Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 stav 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list CG - opštinski propisi”, br. 34/19 od 19.08.2019. godine), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisuje

Održana je sjednica Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje na kojoj su predstavljeni podaci sa terena i definisani naredni koraci u pravcu suzbijanja daljeg širenja korona virusa. 

 

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine shodno  čl. 13  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (SL. RCG  br.78/15) nadležni organ opštine Rožaje:

Potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović boraviće u službenoj posjeti Opštini Rožaje, danas 1. februara 2021. godine.

Na osnovu čl.167. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG,,br.02/18, 34/1928/20) ,  i čl.138. Statuta opštine Rožaje (,,Sl.list CG,,br.38/18-Opštinski propisi)

 o r g a n i z u j e m o

 

JAVNU RASPRAVU

Predjsjednik Opštine Rahman Husović danas je sa saradnicima primio direktora Džudo saveza Crne Gore Srđana Mrvaljevića, predsjednika Džudo kluba “Ibar” Omera Nurkovića te prijatelja tog sportskog kolektiva Osmana Nurkovića.
 

radio logo

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!